Næringsutvikling

Mat
Oppdatert 02.01.2023

Statsforvalteren skal legge til rette for næringsutvikling og innovasjon, i samarbeid med andre regionale og lokale aktører. Regionale og lokale fortrinn og muligheter skal tas vare på og utvikles slik at vi sikrer det økonomiske grunnlaget for framtiden. Statsforvalteren skal også bidra til å skape et godt samspill mellom landbruket og andre sektorer.

Samarbeid om fylkesplaner, næringsplaner, Inn på tunet-tiltak, reiselivsplaner, utvikling av matproduksjonen og bioenergiprogram står sentralt i dette arbeidet. 

Statsforvalteren har en pådriverrolle knyttet til Innovasjon Norges utviklingsprogram for lokalmat. Utviklingsprogrammet har økonomiske virkemidler innen områdene vekstbedrift, bedriftsnettverk, kompetanse og omdømmebygging.

Innovasjon Norge forvalter bedriftsrettede midler til investering og bedriftsutvikling (IBU-midler). Fylkeskommunen har ansvaret for regionalt næringsprogram og forvaltningen av midler til regional tilrettelegging, kystskogbruket og rekruttering og kompetanseheving på landbruks- og matområdet.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 03.11.2017

Matpakka "Nonsmat" vann innovasjonscamp

Lag ei matpakke med mat frå Vestnes og kombiner med lokale aktivitetar! Dette var oppdraget som elevar ved Gjermundnes vidaregåande skule fekk på innovasjonscamp førre veke.


Publisert 19.10.2017

Melchiorgarden fekk bedriftsutviklingspris

Petter Melchior og Torunn Ljøen frå Melchiorgarden i  Norddal er tildelt Bedriftsutviklingsprisen i landbruket i Møre og Romsdal 2017.  Gjennom tradisjonell geitmjølkproduksjon, kjekjøttforedling, bærforedling og turisme har gardbrukarparet skapt ei robust bedrift som gir eit godt økonomisk resultat.


Publisert 16.08.2017

Matfestival med økologisk frukost

Også i år vil Den norske matfestivalen i Ålesund arrangere økologisk frukost. Her kan gjestene få kjøpe velsmakande frukost og lære meir om økologisk landbruk.


Publisert 16.08.2017

Bedriftsutviklingsprisen i landbruket - Kven skal få den i 2017?

Innovasjon Norge deler kvart år ut bedriftsutviklingsprisen i landbruket (tidlegare Bygdeutviklingsprisen). Det vert kåra ein vinnar i kvart fylke som får 50 000 kroner. Vinnarane deltek i konkurransen om den nasjonale prisen som er på 250 000 kroner.


Publisert 05.04.2017

Innovasjonscamp for ungdomsskulane i Molde kommune

Fylkesmannen har i år og vore so heldige at vi har fått vore oppdragsgjevar til to grupper med elevar frå 9. klasse som har delteke i innovasjonscamp denne veka.


Publisert 20.02.2017

Økonomikurs for lokalmatprodusentar

Mange produsentar av mat- og drikkespesialitetar driv med knappe marginar. No inviterer Innovasjon Norge til kurs på Åndalsnes 26.-27. april der deltakarane vil få nyttige verktøy for å analysere tala sine og setje inn tiltak for betre lønsemda.  


Publisert 17.02.2017

Vel blåst for MRmat 2017!

MRmat i Fosnavåg: To dagar med kompetansepåfyll for lokalmatprodusentar, serveringsbedrifter og andre gründerar. Deltakarane kunne velje mellom sju ulike kurs - frå mjølkeforedling og takkebakst til design og bedriftsutvikling.  


Publisert 09.02.2017

Tilskott til bygdemobilisering og utviklingstiltak i landbruket

Vil du jobbe for ny giv i bygda di? Vi inviterer lag og organisasjonar til å søke om støtte til bygdemobilisering. Fylkesmannen støttar også prosjekt der målet er å utvikle tradisjonelt landbruk og landbruksbaserte næringar.


Publisert 23.10.2016

Delta på Frænakonferansen 2016

Fræna næringsforum inviterer deg til årets næringslivskonferanse, som skal gje deg ein "bit av Hustadvika." Du får det både bokstavleg og i form av smakebitar og opplevingar, men også i form av inspirasjon og utfordringar.


Publisert 12.04.2016

Ein million til gründeraktivitetar

Innovasjonsfestival, gründerfrukost, nyskapingsdag? hoppid.no vil ha fleire gode gründerar og meir innovasjon, og gir støtte til gründerarrangement.