Næringsutvikling

Mat
Oppdatert 08.04.2024

Statsforvalteren skal legge til rette for næringsutvikling og innovasjon, i samarbeid med andre regionale og lokale aktører. Regionale og lokale fortrinn og muligheter skal tas vare på og utvikles slik at vi sikrer det økonomiske grunnlaget for framtiden. Statsforvalteren skal også bidra til å skape et godt samspill mellom landbruket og andre sektorer.

Samarbeid om fylkesplaner, næringsplaner, Inn på tunet-tiltak, reiselivsplaner, utvikling av matproduksjonen og bioenergiprogram står sentralt i dette arbeidet. 

Statsforvalteren har en pådriverrolle knyttet til Innovasjon Norges utviklingsprogram for lokalmat. Utviklingsprogrammet har økonomiske virkemidler innen områdene vekstbedrift, bedriftsnettverk, kompetanse og omdømmebygging.

Innovasjon Norge forvalter bedriftsrettede midler til investering og bedriftsutvikling (IBU-midler). Fylkeskommunen har ansvaret for regionalt næringsprogram og forvaltningen av midler til regional tilrettelegging, kystskogbruket og rekruttering og kompetanseheving på landbruks- og matområdet.

Vis mer


Publisert 03.11.2017

Matpakka "Nonsmat" vann innovasjonscamp

Lag ei matpakke med mat frå Vestnes og kombiner med lokale aktivitetar! Dette var oppdraget som elevar ved Gjermundnes vidaregåande skule fekk på innovasjonscamp førre veke.


Publisert 19.10.2017

Melchiorgarden fekk bedriftsutviklingspris

Petter Melchior og Torunn Ljøen frå Melchiorgarden i  Norddal er tildelt Bedriftsutviklingsprisen i landbruket i Møre og Romsdal 2017.  Gjennom tradisjonell geitmjølkproduksjon, kjekjøttforedling, bærforedling og turisme har gardbrukarparet skapt ei robust bedrift som gir eit godt økonomisk resultat.


Publisert 05.04.2017

Innovasjonscamp for ungdomsskulane i Molde kommune

Fylkesmannen har i år og vore so heldige at vi har fått vore oppdragsgjevar til to grupper med elevar frå 9. klasse som har delteke i innovasjonscamp denne veka.


Publisert 17.02.2017

Vel blåst for MRmat 2017!

MRmat i Fosnavåg: To dagar med kompetansepåfyll for lokalmatprodusentar, serveringsbedrifter og andre gründerar. Deltakarane kunne velje mellom sju ulike kurs - frå mjølkeforedling og takkebakst til design og bedriftsutvikling.  


Publisert 23.10.2016

Delta på Frænakonferansen 2016

Fræna næringsforum inviterer deg til årets næringslivskonferanse, som skal gje deg ein "bit av Hustadvika." Du får det både bokstavleg og i form av smakebitar og opplevingar, men også i form av inspirasjon og utfordringar.


Publisert 12.04.2016

Ein million til gründeraktivitetar

Innovasjonsfestival, gründerfrukost, nyskapingsdag? hoppid.no vil ha fleire gode gründerar og meir innovasjon, og gir støtte til gründerarrangement.


Publisert 30.03.2016

Innlegg nettverkssamling Molde 3. og 4. mars

Påfyll, erfaringsdeling, inspirasjon og nye gründerordningar var stikkord for årets hoppid.no/nettverkssamling. Nær hundre deltakarar frå lokal landbruksforvaltning, landbruket sine organisasjonar og hoppid.no-kontora var på samlinga i Molde 3.-4. mars. Følg lenke for å finne innlegga frå samlinga.


Publisert 08.03.2016

Landbruks- og matministeren besøkte Ørsta

Den 26. februar arrangerte Ørsta kommune saman med Ørsta næringskontor, lokale bondelag og politiske parti Landbrukskonferansen 2016 i Kulturhuset i Ørsta. «Vestlandsbonden» var tema for dagen,  og landbruks- og matminister Jon Georg Dale var hovudgjest på konferansen. I tillegg til ministeren deltok også leiar i Norsk Landbrukssamvirke Ola Hedstein, 2. nestleiar i Norges Bondelag Brita Skallerud, Kristin Sørheim frå NORSØK på Tingvoll og stortingsrepresentant Jenny Klinge med innlegg om vestlandsbonden.


Publisert 17.02.2016

Konferansen "Bonden trengs"

Bondelaget, bonde- og småbrukarlaget og fylkesmannen inviterer til konferansen "Bonden trengs" 4. mars i Molde. Konferansen har eit variert program med innslag frå både forskarar, rådgivarar, politikarar og bønder.


Publisert 29.10.2015

Prosjekt medverka til stabil svineproduksjon

Nortura har nyleg avslutta eit treårig prosjekt der målet var å auke smågrisproduksjonen i Møre og Romsdal. Målet med prosjektet var å rekruttere mellom fem og ti nye smågrisprodusentar i fylket og i tillegg rekruttere slaktegrisprodusentar. Dermed kunne den produserte smågrisen også fôrast fram i fylket.