Mat

Foto: Statsforvaltaren i Møre og Romsdal.
Oppdatert 20.09.2023

Markedet for lokalmat er voksende, og matproduksjonen skal ivareta forbrukernes ønsker om trygg mat, kvalitet, mangfold og miljøvennlig produksjon. Statsforvalteren er pådriver for verdiskaping og næringsutvikling med utgangspunkt i sunn og trygg norsk mat. 

Fylkeskommunen forvalter tilskuddsordninger som kan bidra til at flere matprodusenter foredler egne råvarer og tilbyr forbrukerne gode matopplevelser. Midler til bedriftsutvikling blir forvaltet av Innovasjon Norge. Næringsutvikling innen matproduksjon er blant annet knyttet til lokal matkultur og lokale spesialiteter, turisme og reiseliv, matkvalitet, helse og kompetanse.

Statsforvalteren samarbeider med andre statlige etater, Innovasjon Norge, fylkeskommunene, kommunene og ulike organisasjoner i dette utviklingsarbeidet.

Vis mer

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal har fagkompetanse på lokal mat og landbruksbasert reiseliv. Vi bidreg til å auke verdiskapinga i landbruket. Det gjer vi ved å mobilisere til auka aktivitet, gjennom nettverkssamarbeid i næringa og gjennom kompetanseutvikling.

Statsforvaltaren har felles gründersatsing med fylkeskommunen og Innovasjon Norge under merkevara hoppid.no.

Statsforvaltaren deltek i prosjektet «Reiseliv, mat og kultur» som blir leia av Møre og Romsdal fylkeskommune.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 29.08.2023

Økologisk lunsj med Maria Berg Hestad under Matfestivalen i Ålesund

Medan deltakarane fekk servert ein smakfull lunsj av råvarer i sesong, kunne vi høyre kvifor kjøkkenhagebloggar Maria Berg Hestad er opptatt av kvar maten kjem frå og korleis den blir dyrka.


Publisert 13.06.2023

Kurs og påfyll for lokalmatprodusentar

I samarbeid med Kompetansenettverk lokalmat Midt-Norge arrangerast det fleire samlingsbaserte kurs for lokalmatprodusentar i Møre og Romsdal.


Publisert 22.03.2023

Smakar frå Møre og Romsdal til Grüne Woche i Berlin

I januar var ein norsk delegasjon på Grüne Woche, den store mat- og reiselivsmessa i Berlin. I år var det Fjord-Noreg og Trøndelag som fekk vise fram kva landet vårt har å by på av mat og drikke.


Publisert 21.03.2023

MRmat 2023

MRmat er fagdagar for lokalmatsprodusentar og arrangerast ein gong i året i regi av Kompetansenettverk for lokalmat, Fylkeskommunen og Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, samt Hanen og Innovasjon Norge.


Publisert 20.02.2023, Sist endret 28.02.2023

Det vert fagdagar for lokalmatprodusentar i mars!

No er det endeleg duka for fagsamling om lokalmat igjen. Er du lokalmatprodusent eller tilbyder av lokalmat så sett av datoane 14. og 15. mars, for det er då det skjer! Obs: Ny frist for påmelding 6.mars!


Publisert 25.01.2023

Knallopning av Grüne Woche i Berlin med lokal mat og drikke frå Møre og Romsdal

Landbruks- og matminister Sandra Borch stod for opninga av Fjord Norge-regionen sin stand.


Publisert 20.01.2023

Sider - eit frukteventyr i norsk landbruk

På pressekonferansen i samband med opninga av den årlege internasjonale landbruks- og reiselivsmessa IGW i Berlin vart status og ambisjonar for siderproduksjonen løfta fram.


Publisert 21.12.2022

Det vert fagdagar for lokalmatprodusentar i mars!

No er det endeleg duka for fagsamling om lokalmat igjen. Er du lokalmatprodusent så sett av datoen allereie: 14. og 15. mars, for det er då det skjer!


Publisert 15.11.2022

Smakar frå vestlandet reiser til Berlin

I januar 2023 er det på ny klart for «Grüne Woche» i Berlin. Den vestnorske delegasjonen er i full gong med førebuingane, og alt ligg til rette for å by på mange gode smakar frå landet og regionen vår!


Publisert 24.11.2021

Smaksverkstad som førebuing til «Die Internationale Grüne Woche – Berlin»

Mat og sider blir ein raud tråd på standen til Fjord-Norge på Grüne Woche.