Lokalmat og reiseliv

Foto: Statsforvaltaren i Møre og Romsdal.
Oppdatert 23.02.2024

Matproduksjonen skal sikre ønsket om trygg mat, kvalitet, mangfald og miljøvenleg produksjon. Statsforvaltaren er pådrivar for verdiskaping og næringsutvikling med utgangspunkt i sunn og trygg norsk mat.

Fylkeskommunen forvaltar tilskotsordningar som kan bidra til at fleire matprodusentar foredlar eigne råvarer og tilbyr forbrukarane gode matopplevingar. Midlar til bedriftsutvikling blir forvalta av Innovasjon Norge. Næringsutvikling innan matproduksjon er blant anna knytt til lokal matkultur og lokale spesialitetar, turisme og reiseliv, matkvalitet, helse og kompetanse.

Statsforvaltaren samarbeider med andre statlege etatar, Innovasjon Noreg, fylkeskommunane, kommunane og ulike organisasjonar i dette utviklingsarbeidet.

Vis meir

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal har fagkompetanse på lokal mat og landbruksbasert reiseliv. Vi bidreg til å auke verdiskapinga i landbruket. Det gjer vi ved å mobilisere til auka aktivitet, gjennom nettverkssamarbeid i næringa og gjennom kompetanseutvikling.

Statsforvaltaren har felles gründersatsing med fylkeskommunen og Innovasjon Norge under merkevara hoppid.no.

Statsforvaltaren deltek i prosjektet «Reiseliv, mat og kultur» som blir leia av Møre og Romsdal fylkeskommune.


Publisert 29.04.2024

Utan matprodusentar, ingen kokkar

Dette var bodskapen til stjernekokk Nils Flatmark under samlinga for lokalmataktørar ved Storfjord Hotell i Møre og Romsdal nyleg. «Uten produsentar, ingen råvarer. Ingen råvarer ingen kokker», uttala han.


Publisert 08.03.2024

Kva skal til for å skape matglede hos eldre? Og kvifor er matglede så viktig?

Riktig ernæring førebyggjer helseplager hos eldre. Dessutan er råvarer billigare enn medikament og kosttilskot. Gjennom Matgledekorpset har vi arbeidd for å spreie mat- og måltidsglede gjennom næringsrik, god mat i helseinstitusjonar i fylket vårt.


Publisert 07.12.2023

Matglede på agendaen i Møre og Romsdal

Matgledekorpset sine to siste arbeidsseminar er no gjennomført på Larsnes med Sande kommune som vertskap og på Eide med Hustadvika kommune som vertskap. Fekk du ikkje deltatt? Då er du velkommen til å vere med på webinar den 12.desember!


Publisert 23.10.2023

Matglede på agendaen på Stranda!

Meir mat- og måltidsglede hos eldre var målet då Stranda omsorgssenter og Matgledekorpset i Møre og Romsdal inviterte til arbeidsseminar ved Stranda omsorgssenter 17. oktober.


Publisert 29.08.2023

Økologisk lunsj med Maria Berg Hestad under Matfestivalen i Ålesund

Medan deltakarane fekk servert ein smakfull lunsj av råvarer i sesong, kunne vi høyre kvifor kjøkkenhagebloggar Maria Berg Hestad er opptatt av kvar maten kjem frå og korleis den blir dyrka.


Publisert 13.06.2023

Kurs og påfyll for lokalmatprodusentar

I samarbeid med Kompetansenettverk lokalmat Midt-Norge arrangerast det fleire samlingsbaserte kurs for lokalmatprodusentar i Møre og Romsdal.


Publisert 22.03.2023

Smakar frå Møre og Romsdal til Grüne Woche i Berlin

I januar var ein norsk delegasjon på Grüne Woche, den store mat- og reiselivsmessa i Berlin. I år var det Fjord-Noreg og Trøndelag som fekk vise fram kva landet vårt har å by på av mat og drikke.


Publisert 21.03.2023

MRmat 2023

MRmat er fagdagar for lokalmatsprodusentar og arrangerast ein gong i året i regi av Kompetansenettverk for lokalmat, Fylkeskommunen og Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, samt Hanen og Innovasjon Norge.


Publisert 20.02.2023, Sist endra 28.02.2023

Det vert fagdagar for lokalmatprodusentar i mars!

No er det endeleg duka for fagsamling om lokalmat igjen. Er du lokalmatprodusent eller tilbyder av lokalmat så sett av datoane 14. og 15. mars, for det er då det skjer! Obs: Ny frist for påmelding 6.mars!


Publisert 25.01.2023

Knallopning av Grüne Woche i Berlin med lokal mat og drikke frå Møre og Romsdal

Landbruks- og matminister Sandra Borch stod for opninga av Fjord Norge-regionen sin stand.