Lokalmat og reiseliv

Foto: Statsforvaltaren i Møre og Romsdal.

Matproduksjonen skal sikre ønsket om trygg mat, kvalitet, mangfald og miljøvenleg produksjon. Statsforvaltaren er pådrivar for verdiskaping og næringsutvikling med utgangspunkt i sunn og trygg norsk mat.

Fylkeskommunen forvaltar tilskotsordningar som kan bidra til at fleire matprodusentar foredlar eigne råvarer og tilbyr forbrukarane gode matopplevingar. Midlar til bedriftsutvikling blir forvalta av Innovasjon Norge. Næringsutvikling innan matproduksjon er blant anna knytt til lokal matkultur og lokale spesialitetar, turisme og reiseliv, matkvalitet, helse og kompetanse.

Statsforvaltaren samarbeider med andre statlege etatar, Innovasjon Noreg, fylkeskommunane, kommunane og ulike organisasjonar i dette utviklingsarbeidet.

Vis meir

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal har fagkompetanse på lokal mat og landbruksbasert reiseliv. Vi bidreg til å auke verdiskapinga i landbruket. Det gjer vi ved å mobilisere til auka aktivitet, gjennom nettverkssamarbeid i næringa og gjennom kompetanseutvikling.

Statsforvaltaren har felles gründersatsing med fylkeskommunen og Innovasjon Norge under merkevara hoppid.no.

Statsforvaltaren deltek i prosjektet «Reiseliv, mat og kultur» som blir leia av Møre og Romsdal fylkeskommune.


Publisert 24.11.2021

Smaksverkstad som førebuing til «Die Internationale Grüne Woche – Berlin»

Mat og sider blir ein raud tråd på standen til Fjord-Norge på Grüne Woche.


Publisert 19.11.2021

Romsdalsgårdene - eit godt samvirketiltak

Heile 21 produsentar av lokal mat, kultur og reiseliv deltok nyleg på ein studietur til «Romsdalsgårdene». Turen skulle styrke bygdenæringane si kompetanseutvikling og verdiskaping gjennom større grad av samarbeid og formell organisering.


Publisert 01.11.2021

Freistande smakar frå Fjord-Norge på verdas største matmesse

I det vestlandske fjordlandskapet vert det produsert mat- og reiselivsopplevingar i verdsklasse. 20 utvalde lokalmatverksemder frå Fjord Norge reiser januar 2022 til messa Internationale Grüne Woche (IGW) i Berlin.


Publisert 09.08.2021

Sider og ost på Skarbø Gard i Stranda imponerte landbruks- og matminister Bollestad

Gardbrukarane Kristine Skarbø og Carlos Ruiz Rabelo imponerte statsråden med si satsing på sider- og osteproduksjon.


Publisert 18.06.2021

Spesialitetsmerke til Solemdalslefse

Heimebakst AS er tildelt Spesialitetsmerket for Solemdalslefse. Landbruksdirektør Frank Madsøy stod føre den høgtidelege overrekkinga.


Publisert 14.01.2020

Eit mangfald av smakar frå Fjord-Norge til verdas største matmesse

I det vestlandske fjordlandskapet vert det produsert mat- og reiselivsopplevingar i verdsklasse. 20 utvalde bedrifter frå Fjord Norge-regionen reiser til verdas største matmesse, Internationale Grüne Woche i Berlin, i 17.- 26. januar 2020.


Publisert 22.10.2019

Prisar til Tingvollost i oste-VM 2019

Under World Cheese Awards 2019 vart det igjen prisar til ostar frå vårt fylke. Mange ostar frå heile Norge fekk premiar, og tre av dei gjekk til Tingvoll.


Publisert 22.10.2019

Turagentar på visningstur i fylket

Bedrifter i nettverket Hanen fekk i april visst fram sine reiselivsprodukt til 10 agentar, som tilbyr pakkereiser. Fokuset var på lokal mat.


Publisert 20.05.2019

Mat og kultur frå vestnorsk fjordlandskap til Internationale Grüne Woche i Berlin

Fjord Norge-regionen skal delta på Internationale Grüne Woche (IGW) i Berlin januar 2020. 20 verksemder frå regionen vert plukka ut til å delta på messa. Er di verksemd ei av dei?


Publisert 02.11.2018

Norsk ost markerte seg i oste-VM

På Breivik gård i Fana, utanfor Bergen ligg Ostegården. Der produserer dei ostar og andre handlaga produkt av eiga mjølk og andre lokale råvarer.