Lokalmat og reiseliv

Foto: Statsforvaltaren i Møre og Romsdal.
Oppdatert 02.01.2023

Matproduksjonen skal sikre ønsket om trygg mat, kvalitet, mangfald og miljøvenleg produksjon. Statsforvaltaren er pådrivar for verdiskaping og næringsutvikling med utgangspunkt i sunn og trygg norsk mat.

Fylkeskommunen forvaltar tilskotsordningar som kan bidra til at fleire matprodusentar foredlar eigne råvarer og tilbyr forbrukarane gode matopplevingar. Midlar til bedriftsutvikling blir forvalta av Innovasjon Norge. Næringsutvikling innan matproduksjon er blant anna knytt til lokal matkultur og lokale spesialitetar, turisme og reiseliv, matkvalitet, helse og kompetanse.

Statsforvaltaren samarbeider med andre statlege etatar, Innovasjon Noreg, fylkeskommunane, kommunane og ulike organisasjonar i dette utviklingsarbeidet.

Vis meir

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal har fagkompetanse på lokal mat og landbruksbasert reiseliv. Vi bidreg til å auke verdiskapinga i landbruket. Det gjer vi ved å mobilisere til auka aktivitet, gjennom nettverkssamarbeid i næringa og gjennom kompetanseutvikling.

Statsforvaltaren har felles gründersatsing med fylkeskommunen og Innovasjon Norge under merkevara hoppid.no.

Statsforvaltaren deltek i prosjektet «Reiseliv, mat og kultur» som blir leia av Møre og Romsdal fylkeskommune.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 25.01.2023

Knallopning av Grüne Woche i Berlin med lokal mat og drikke frå Møre og Romsdal

Landbruks- og matminister Sandra Borch stod for opninga av Fjord Norge-regionen sin stand.


Publisert 20.01.2023

Sider - eit frukteventyr i norsk landbruk

På pressekonferansen i samband med opninga av den årlege internasjonale landbruks- og reiselivsmessa IGW i Berlin vart status og ambisjonar for siderproduksjonen løfta fram.


Publisert 21.12.2022

Det vert fagdagar for lokalmatprodusentar i mars!

No er det endeleg duka for fagsamling om lokalmat igjen. Er du lokalmatprodusent så sett av datoen allereie: 14. og 15. mars, for det er då det skjer!


Publisert 15.11.2022

Smakar frå vestlandet reiser til Berlin

I januar 2023 er det på ny klart for «Grüne Woche» i Berlin. Den vestnorske delegasjonen er i full gong med førebuingane, og alt ligg til rette for å by på mange gode smakar frå landet og regionen vår!


Publisert 24.11.2021

Smaksverkstad som førebuing til «Die Internationale Grüne Woche – Berlin»

Mat og sider blir ein raud tråd på standen til Fjord-Norge på Grüne Woche.


Publisert 19.11.2021

Romsdalsgårdene - eit godt samvirketiltak

Heile 21 produsentar av lokal mat, kultur og reiseliv deltok nyleg på ein studietur til «Romsdalsgårdene». Turen skulle styrke bygdenæringane si kompetanseutvikling og verdiskaping gjennom større grad av samarbeid og formell organisering.


Publisert 01.11.2021

Freistande smakar frå Fjord-Norge på verdas største matmesse

I det vestlandske fjordlandskapet vert det produsert mat- og reiselivsopplevingar i verdsklasse. 20 utvalde lokalmatverksemder frå Fjord Norge reiser januar 2022 til messa Internationale Grüne Woche (IGW) i Berlin.


Publisert 09.08.2021

Sider og ost på Skarbø Gard i Stranda imponerte landbruks- og matminister Bollestad

Gardbrukarane Kristine Skarbø og Carlos Ruiz Rabelo imponerte statsråden med si satsing på sider- og osteproduksjon.


Publisert 18.06.2021

Spesialitetsmerke til Solemdalslefse

Heimebakst AS er tildelt Spesialitetsmerket for Solemdalslefse. Landbruksdirektør Frank Madsøy stod føre den høgtidelege overrekkinga.


Publisert 14.01.2020

Eit mangfald av smakar frå Fjord-Norge til verdas største matmesse

I det vestlandske fjordlandskapet vert det produsert mat- og reiselivsopplevingar i verdsklasse. 20 utvalde bedrifter frå Fjord Norge-regionen reiser til verdas største matmesse, Internationale Grüne Woche i Berlin, i 17.- 26. januar 2020.