Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
september 2021
23. sep 38 Statsforvaltaren i Vestland m.fl. Webinar om bustad og tenester Digitalt (Teams)
22. sep - 23. sep 38 Statsforvaltaren i Vestland og Styringsgruppa for læringsnettverket Barnevernsleiar- og læringsnettverkskonferanse Clarion Hotell Bergen Airport
15. sep - 16. sep 37 Statsforvaltaren i Vestland, Vestland fylkeskommune og Innovasjon Norge, Vestland Verdiar for framtida – Landbrukskonferansen 2021 Scandic, Voss
14. sep 37 RVTS, Statsforvaltarane i Vestland og Rogaland. Korleis snakke med barn og unge om vald og overgrep Digitalt
13. sep - 14. sep 37 Helse Bergen, Helse Fonna og NHLV Kurs i akuttmedisin for LIS1 Nordhordland legevakt Region Nordhordland Helsehus – RNH, Kvassnesvegen 40, 5914 Isdalstø
09. sep 36 Statsforvaltaren i Vestland i samarbeid med Nav Vestland Nettverkssamling om kvalifiseringsprogrammet Digitalt - nettmøte i Teams
08. sep 36 Statsforvaltaren i Vestland Webinar om drenering og hydroteknikk for sakshandsamarar i kommunen Teams
08. sep 36 Statsforvalternes regionskontakter i samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet Digitalt ekspertkurs i økonomisk rådgjeving Digitalt - teams
08. sep - 09. sep 36 Helse Førde Kurs i akuttmedisin for LIS1 Helse Førde Førde Sentralsjukehus
07. sep 36 Helse Førde Kurs i Nødnett Helse Førde Auditoriumet Førde sentralsjukehus
06. sep - 07. sep 36 Helse Bergen, Helse Fonna og NHLV Kurs i akuttmedisin for LIS1 Nordhordland legevakt Region Nordhordland Helsehus – RNH, Kvassnesvegen 40, 5914 Isdalstø
01. sep 35 Statsforvaltaren i Vestland Nettverkssamling for økonomisk rådgjeving Digitalt - nettmøte i Teams
august 2021
26. aug 34 Statsforvaltaren v/Synne Skaug Regelverkssamling om meldeplikt til barnevernet Teams
juni 2021
16. jun 24 Statsforvaltaren i Vestland Webinar om tilskot til drenering av jordbruksjord Teams
16. jun 24 Statsforvaltaren i Vestland Andre grupperettleiing LIS1 digitalt eller fysisk
14. jun 24 Husbanken, Statsforvaltaren i Vestland og Statsforvaltaren i Rogaland Webinar: Alle treng ein trygg heim - rus, psykisk helse og bustad Webinar - Teams
10. jun 23 Statsforvaltaren i Vestland Samling om ny integreringslov Teams
08. jun - 09. jun 23 Statsforvaltarane i Trøndelag og Vestland, i samarbeid med statsforvaltarane i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal og Rogaland Digitalt vidaregåande kurs i økonomisk rådgjeving Digitalt – nettmøte i Teams
03. jun 22 Statsforvaltaren i Vestland Webinar om Kompetanseløft 2025 Digital samling
02. jun 22 Statsforvaltaren i Vestland Regelverkssamlingar om barn og elevar med særskilte behov Teams-møte
mai 2021
31. mai - 01. jun 22 Barneverntenesta i Austevoll, Tysnes og Kvinnherad saman med Statsforvaltaren i Vestland Fagsamling om hjelpetiltak, samvær og tilbakeføring Teams
28. mai 21 RVTS Vest, Statsforvaltaren i Vestland og Statsforvaltaren i Rogaland Vil du lære meir om korleis du kan møte vaksne som strevar medsjølvmordstankar? Teams - lenke blir sendt påmelde deltakarar
27. mai 21 Statsforvaltaren i Vestland i samarbeid med Norges Vel, Innovasjon Norge og Norges Bondelag Webinar om solenergi på garden Teams
27. mai 21 Statsforvaltaren i Vestland i samarbeid med Nav Vestland Nettverkssamling om kvalifiseringsprogrammet Digitalt – nettmøte i Teams
26. mai 21 Sogn og Fjordane Landbruksselskap, Statsforvaltaren i Vestland, Kompetansenettverket Lokalmat Vest, Bondelaget Vestland, Noregs Bonde- og Småbrukarlag. Tiltaket er støtta av Vestland fylkeskommune. Webinar - Inspirasjon til lokal foredling av mjølk Digitalt, Zoom
21. mai 20 RVTS Vest, Statsforvaltaren i Vestland og Statsforvaltaren i Rogaland Vil du lære meir om korleis du møter barn og ungdom som strevar med sjølvmordstankar? Teams - lenke blir sendt til påmelde deltakarar
19. mai 20 Statsforvaltaren i samarbeid med Skogkurs, HVL og Bjørnafjorden kommune Dialog SKOG nr.3 - kva er god hjorte- og skogforvaltning? Teams
19. mai 20 Statsforvaltaren i Vestland Regelverkssamlingar om barn og elevar med særskilte behov Teams-møte
12. mai 19 Statsforvaltaren i Vestland Webinar om spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) Teams
11. mai 19 Statsforvaltaren i Vestland, i samarbeid med Innovasjon Norge og Bondens marknad Webinar Småskala grønsaksproduksjon i Vestland Webinar Teams - påmelding påkrevd. Opptak.
10. mai - 11. mai 19 Statsforvaltarane i Trøndelag og Vestland, i samarbeid med statsforvaltarane i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal og Rogaland Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgjeving Digitalt – nettmøte i Teams
07. mai 18 Statsforvaltaren i Vestland i samarbeid med Nav Vestland Dagsamling om kvalifiseringsprogram (KVP) Digitalt (Teams)
05. mai - 07. mai 18 Statsforvaltaren i Vestland Webinar for turnusfysioterapeutar og kiropraktorar Teams
05. mai 18 Statsforvaltaren i Vestland Regelverkssamlingar om barn og elevar med særskilte behov Teams-møte
03. mai 18 Arbeids- og velferdsdirektoratet, i samarbeid med Statsforvalterenes regionkontakter Digitalt ekspertkurs i økonomisk rådgjeving Nettbasert - Teams
april 2021
29. apr 17 Statsforvaltaren i Vestland, USHT Vestland (Hordaland), USHT Vestland (Sogn og Fjordane), USHT Helse Fonna, KS Vestland, Senter for omsorgsforskning Webinar om mat og måltid Digitalt - Zoom
29. apr 17 NORADAPT, CET Senter for energi og klimaomstilling, Vestland fylkeskommune, Vestlandsforsking, Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet, NVE, Klimapartnere, Innovasjon Noreg, Statsforvaltaren i Vestland, Statens vegvesen Klimaomstillingskonferansen 2021 Zoom
28. apr 17 Statsforvaltaren i Vestland Nettverkssamling for økonomisk rådgjeving Digitalt – nettmøte i Teams
28. apr 17 Statsforvaltaren i Vestland og Rogaland saman med fleire samarbeidspartar Digital konferanse om recovery i eit samfunnsperspektiv Digital konferanse
27. apr 17 Statsforvaltaren i Vestland Fagdag om bruk av vilkår etter sosialtenestelova Digitalt – nettmøte i Teams
22. apr 16 Statsforvaltaren i Vestland og KoRus Vest Bergen Ansvarleg alkoholhandtering digital nettverkssamling Webinar
21. apr 16 Statsforvaltaren i Vestland Samling om standpunktvurdering i grunnskulen og klage på standpunktkarakterar Teams-møte
21. apr 16 Statsforvaltaren i Vestland Samling om standpunktvurdering i grunnskulen og klage på standpunktkarakterar Teams-møte
21. apr 16 Statsforvaltaren i Vestland og Rogaland, KoRus Vest Bergen Fagdag om betre tverrfagleg innsats Webinar
20. apr 16 Statsforvaltaren i Vestland Regelverkssamling om nærskule og skulebyte Teams-møte
20. apr 16 Statsforvaltaren i Vestland saman med kommunane Stad, Gloppen og Stryn Fagsamling i regi av utviklingsprosjektet "Betre hjelpetiltak i barnevernet" Teams (digital samling)
20. apr - 21. apr 16 Statsforvaltarane i Trøndelag og Vestland, i samarbeid med statsforvaltarane i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal og Rogaland Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgjeving Digitalt – nettmøte i Teams
20. apr 16 Statsforvaltaren i Vestland Webinar om Demensplan 2025 Digitalt (oppkoplingslenke blir sendt påmelde deltakarar)
15. apr - 16. apr 15 Statsforvaltaren i Vestland Kurs i offentleg helsearbeid Webinar
14. apr 15 Husbanken Vest, Statsforvaltaren i Vestland og Statsforvaltaren i Rogaland Webinar: Gode bustadar for eldre er gode bustadar for alle Digital samling på Teams
Dato Arrangement
september 2021
23. sep Webinar om bustad og tenester
22. sep - 23. sep Barnevernsleiar- og læringsnettverkskonferanse
15. sep - 16. sep Verdiar for framtida – Landbrukskonferansen 2021
14. sep Korleis snakke med barn og unge om vald og overgrep
13. sep - 14. sep Kurs i akuttmedisin for LIS1 Nordhordland legevakt
09. sep Nettverkssamling om kvalifiseringsprogrammet
08. sep Webinar om drenering og hydroteknikk for sakshandsamarar i kommunen
08. sep Digitalt ekspertkurs i økonomisk rådgjeving
08. sep - 09. sep Kurs i akuttmedisin for LIS1 Helse Førde
07. sep Kurs i Nødnett Helse Førde
06. sep - 07. sep Kurs i akuttmedisin for LIS1 Nordhordland legevakt
01. sep Nettverkssamling for økonomisk rådgjeving
august 2021
26. aug Regelverkssamling om meldeplikt til barnevernet
juni 2021
16. jun Webinar om tilskot til drenering av jordbruksjord
16. jun Andre grupperettleiing LIS1
14. jun Webinar: Alle treng ein trygg heim - rus, psykisk helse og bustad
10. jun Samling om ny integreringslov
08. jun - 09. jun Digitalt vidaregåande kurs i økonomisk rådgjeving
03. jun Webinar om Kompetanseløft 2025
02. jun Regelverkssamlingar om barn og elevar med særskilte behov
mai 2021
31. mai - 01. jun Fagsamling om hjelpetiltak, samvær og tilbakeføring
28. mai Vil du lære meir om korleis du kan møte vaksne som strevar medsjølvmordstankar?
27. mai Webinar om solenergi på garden
27. mai Nettverkssamling om kvalifiseringsprogrammet
26. mai Webinar - Inspirasjon til lokal foredling av mjølk
21. mai Vil du lære meir om korleis du møter barn og ungdom som strevar med sjølvmordstankar?
19. mai Dialog SKOG nr.3 - kva er god hjorte- og skogforvaltning?
19. mai Regelverkssamlingar om barn og elevar med særskilte behov
12. mai Webinar om spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
11. mai Webinar Småskala grønsaksproduksjon i Vestland
10. mai - 11. mai Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgjeving
07. mai Dagsamling om kvalifiseringsprogram (KVP)
05. mai - 07. mai Webinar for turnusfysioterapeutar og kiropraktorar
05. mai Regelverkssamlingar om barn og elevar med særskilte behov
03. mai Digitalt ekspertkurs i økonomisk rådgjeving
april 2021
29. apr Webinar om mat og måltid
29. apr Klimaomstillingskonferansen 2021
28. apr Nettverkssamling for økonomisk rådgjeving
28. apr Digital konferanse om recovery i eit samfunnsperspektiv
27. apr Fagdag om bruk av vilkår etter sosialtenestelova
22. apr Ansvarleg alkoholhandtering digital nettverkssamling
21. apr Samling om standpunktvurdering i grunnskulen og klage på standpunktkarakterar
21. apr Samling om standpunktvurdering i grunnskulen og klage på standpunktkarakterar
21. apr Fagdag om betre tverrfagleg innsats
20. apr Regelverkssamling om nærskule og skulebyte
20. apr Fagsamling i regi av utviklingsprosjektet "Betre hjelpetiltak i barnevernet"
20. apr - 21. apr Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgjeving
20. apr Webinar om Demensplan 2025
15. apr - 16. apr Kurs i offentleg helsearbeid
14. apr Webinar: Gode bustadar for eldre er gode bustadar for alle