Webinar med Husleigetvistutvalet

Dato:
1. desember 2021 08:45 - 13:00
Stad:
Teams
Arrangør:
Statsforvaltaren i Vestland
Målgruppe:
Nav-tilsette og andre som er i kontakt med brukarar med spørsmål om bustad
Påmeldingsfrist:
29. november 2021 23:59

Kva bør ein følgje med på i prosessen frå å inngå leigekontrakt til utbetaling og inndriving av depositum? Dette, ulike lovverk og praktiske omsyn ein må vere merksam på i rettleiinga av brukarar om leigehøve, vert tema.

Publisert 25.10.2021, Oppdatert 25.10.2021

Husleigetvisteutvalet vil halde innlegg om kven dei er og kva saker dei behandlar, ulike husleigerettslege problemstillingar, og utkasting og heving av leigeavtalar.

Ta gjerne kontakt med oss på telefon eller e-post dersom de har spørsmål som de ønsker at vi skal vidareformidle til føredragshaldarane frå Husleigetvistutvalet. Frist 15. november.

Program kjem.

Innan 1. desember kl. 08.30 sender vi innkalling til webinaret som Teams-møte til dei som har meldt seg på.

Dato:
1. desember 2021 08:45 - 13:00
Stad:
Teams
Arrangør:
Statsforvaltaren i Vestland
Målgruppe:
Nav-tilsette og andre som er i kontakt med brukarar med spørsmål om bustad
Påmeldingsfrist:
29. november 2021 23:59