Verdiar for framtida – Landbrukskonferansen 2021

Dato:
15. september 2021 11:00 - 16. september 2021 15:00
Stad:
Scandic, Voss
Arrangør:
Statsforvaltaren i Vestland, Vestland fylkeskommune og Innovasjon Norge, Vestland
Målgruppe:
Kommunar og organisasjonar knytt til landbruk i Vestland
Påmeldingsfrist:
17. august 2021 23:58

Korleis kan vi bidra til berekraft og nyskaping i vestlandslandbruket? Dette skal på dagsorden på landbrukskonferansen for Vestland i september.

Publisert 24.06.2021

15. - 16. september arrangerer Statsforvaltaren i Vestland, Vestland fylkeskommune og Innovasjon Norge Vestland landbrukskonferanse på Voss.

Gjennom to dagar skal kommunar og andre med interesse for landbruk få auka kunnskap og inspirasjon gjennom innlegg, diskusjonar og idéutveksling. Det vert også god tid til å byggje nettverk, snakke med gamle kjente og møte nye samarbeidspartnarar.

Hovudtemaet for konferansen er korleis vi kan vere med på å skape berekraft og nyskaping i vestlandslandbruket. Du får også innsikt i andre landbruksfaglege tema.

Program

Fristen for påmelding er ute. 

 

Ved å melde deg på denne samlinga kan namn og kontaktinformasjon bli delt med hotell eller konferanselokale. Les meir om personvern og nettryggleik her.

Dato:
15. september 2021 11:00 - 16. september 2021 15:00
Stad:
Scandic, Voss
Arrangør:
Statsforvaltaren i Vestland, Vestland fylkeskommune og Innovasjon Norge, Vestland
Målgruppe:
Kommunar og organisasjonar knytt til landbruk i Vestland
Påmeldingsfrist:
17. august 2021 23:58