Fagdag om tru, livssyn og fleirkulturell kommunikasjon

Dato:
18. november 2021 07:45 - 15:45
Stad:
Fysisk og digital samling
Arrangør:
Haukeland universitetssjukehus, Statsforvaltaren og fleire
Målgruppe:
alle tilsette i kommune- og spesialisthelsetenester

Vi ønskjer velkomen til fagdag om tru og livssyn og fleirkulturell kommunikasjon i helsetenesta. 

Publisert 16.06.2021

Haukeland universitetssjukehus, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Etat for sykehjem i Bergen kommune, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Bergen og Statsforvaltaren i Vestland arrangerer fagdagen. 

Fagdagen er godkjent av Norsk Sykepleierforbund med totalt 6 timar. 

På grunn av covid-19 blir det opna for både fysisk og digital deltaking. Fysisk deltaking blir i Storstuen, Bikuben, kurs- og konferansesenter, Haukeland universitetssjukehus.

Påmeldingsfrist er 1. november 2021 klokka 12.00, og påmelding skjer via nettsida til Helse Bergen.

Sjå meir her for program, informasjon og påmelding. 

Dato:
18. november 2021 07:45 - 15:45
Stad:
Fysisk og digital samling
Arrangør:
Haukeland universitetssjukehus, Statsforvaltaren og fleire
Målgruppe:
alle tilsette i kommune- og spesialisthelsetenester