Første grupperettleiing

Dato:
20. oktober 2021 09:00 - 15:00
Stad:
Quality Hotel Sogndal
Arrangør:
Statsforvaltaren i Sogndal
Målgruppe:
LIS1
Påmeldingsfrist:
5. oktober 2021 23:59

Grupperettleiinga er eit fagleg supplement til supervisjon og individuell rettleiing i del 1 i kommunane og skal sikre kvaliteten i tenesta.

Publisert 07.09.2021

Ver obs på førebuingane som vert skildra i programmet. 

Statsforvaltaren dekker overnatting ved behov. Reiseutgifter vert dekt etter billegaste reisemåte. Sjå rettleiar for utfylling av reiserekning. 

Samlinga startar tidleg onsdag, så alle med lang reiseveg bør kome kvelden før. Det vert enkel servering ved innsjekk for dei som kjem tirsdag. Felles middag onsdag. 

Covid-19

Vi minner om grunnleggande råd for smittevern. Dersom du har akutt luftvegsinfeksjon, mistenkjer at du er sjuk med koronaviruset eller har fått bekrefta eller sannsynleg covid-19, ta kontakt med arrangør for å avbestille. Hotellet følgjer myndigheitenes anbefalingar for smittevern. Les meir om smittevernråda hos Folkehelseinstituttet.

Dato:
20. oktober 2021 09:00 - 15:00
Stad:
Quality Hotel Sogndal
Arrangør:
Statsforvaltaren i Sogndal
Målgruppe:
LIS1
Påmeldingsfrist:
5. oktober 2021 23:59