Barnevernsleiar- og læringsnettverkskonferanse

Dato:
22. september 2021 08:30 - 23. september 2021 15:00
Stad:
Clarion Hotell Bergen Airport
Arrangør:
Statsforvaltaren i Vestland og Styringsgruppa for læringsnettverket
Målgruppe:
Leiarar og tilsette som er involvert i utviklingsarbeid i barnevernstenesta, kompetansemiljø og brukarorganisasjonar på barnevernsfeltet i Vestland.
Påmeldingsfrist:
9. september 2021 23:59

Årets største samling for dei som har leiaransvar i kommunal barnevernteneste og for dei som arbeider med utviklingsarbeid i læringsnettverket i Vestland nærmar seg. Endeleg program er klart. Hugs å meld deg på!

Publisert 22.06.2021, Oppdatert 20.09.2021

Barne- og familiedepartementet kjem for å legge fram ny barnevernlov. Alle dei pågåande utviklingsprosjekta i læringsnettverket presentarar sitt arbeid, styringsgruppa vil legge til rette for faglege drøftingar og kompetansemiljøa vil presentere seg og sitt arbeid. I tillegg kjem Barne- ungdoms- og familiedirektoratet og gjev siste nytt om reforma og kompetansesatsinga. Vi har òg invitert KS, brukarorganisasjonar og Bufetat til å halde innlegg.

For meir informasjon sjå program. Vi tek atterhald om at det kan komme endringar i programmet.

Vi i styringsgruppa håpar at samlinga vil bli ein arena der de får fagleg påfyll. Vi håpar og at de vil få inspirasjon til eige utviklingsarbeid og gode drøftingar med kollegaer frå heile fylket. 

Konferansen er gratis for personane som er i målgruppa for konferansen, vi dekkjer også middag og overnatting. Reise til og frå samlinga dekkjer kommunane sjølv. Vi gjer merksam på at dersom det vert fleire påmeldte enn det lokala og eventuelle smittevernomsyn gjev rom for, vil vi sette eit tak på kor mange som kan delta frå kvar teneste.

Merknad: Dersom det av smittervernomsyn ikkje skulle vere mogeleg å møtast fysisk, vert samlinga erstatta med eit webinar.

Ved å melde deg på denne samlinga kan namn og kontaktinformasjon bli delt med hotell eller konferanselokale. Les meir om personvern og nettryggleik her.

Dato:
22. september 2021 08:30 - 23. september 2021 15:00
Stad:
Clarion Hotell Bergen Airport
Arrangør:
Statsforvaltaren i Vestland og Styringsgruppa for læringsnettverket
Målgruppe:
Leiarar og tilsette som er involvert i utviklingsarbeid i barnevernstenesta, kompetansemiljø og brukarorganisasjonar på barnevernsfeltet i Vestland.
Påmeldingsfrist:
9. september 2021 23:59