Skogbruk

Oppdatert 13.03.2023

Statsforvaltarens oppgåver innanfor skogbruk er knytte til den langsiktige forvaltninga av skog som ressurs for lønnsam næringsverksemd. I samarbeid med andre aktørar er Statsforvaltaren er også engasjert i arbeidet for større verdiskaping basert på trevirke som råstoff.

Statsforvaltaren skal vere ein pådrivar for auka bruk av trevirke som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi. Det er også eit viktig mål å medverke til at vi har ein infrastruktur som kan sikre ein effektiv og lønnsam hogst, samtidig som næringa tek omsyn til miljøet.

Statsforvaltaren gir rettleiing og assistanse til kommunane på område som vegplanlegging, bioenergi, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre arbeidsområde er koordinering av skogbruksplanlegginga i fylket, forvaltning av skogavgiftsordninga, tilskotsforvaltning og kontrolloppgåver.

Vis meir


Publisert 22.03.2023

Barkbilleovervåkningen 2023

Her følger informasjon til kommunene om frister og registreringsopplegg i barkbilleovervåkningen 2023.


Publisert 02.03.2023

Økt skogplanting i Oslo og Viken

Tallene for fjoråret er nå klare. De viser at for første gang er målet om 10 millioner planter nådd i Oslo og Viken.


Publisert 20.12.2022

Karbonforvaltning i skog: Fagdag om skog og jordkarbon, fra forskning til praksis

Vi samler forskere og praktikere til fagdag på Vitenparken på Ås den 20. januar. Bli med for å lære mer om hva vi vet - og ikke vet - om dette temaet!


Publisert 09.12.2022

Samling for skognettverket i Oslo og Viken

Etter flere år med digitale møter var det endelig tid for skognettverket å ha en felles fagsamling igjen.


Publisert 08.12.2022

Fagdag om kantsoner og sporløs kjøring

I september møttes offentlig forvaltning, skognæringen og entreprenører for en fagdag om kantsoner og sporløs kjøring.


Publisert 31.10.2022

Selektive hogstformer - hva er det, og hvor egner det seg?

Selektive og lukkede hogstformer får stadig økt fokus som en del av et stedstilpasset skogbruk. En ny veileder tar for seg hva dette er, og hvor det kan egne seg.


Publisert 31.10.2022

Forlengelse av tilskudd til opprydding av vindfall

Kommunene som har hatt driftstilskudd og veitilskudd til opprydding av vindfall, kan forlenge disse ordningene fram til sommeren 2023. Disse må gi oss tilbakemelding på om de ønsker å forlenge ordningene.


Publisert 11.10.2022

Ny versjon av ØKS

Det ble forrige uke sluppet en ny versjon av ØKS. Her er det blant annet gjort endringer for journalposttype på dokumenter som sendes fra ØKS og til/fra kommunens arkivsystemer. 


Publisert 04.10.2022

Ungskogpleie - vårt viktigste klimatiltak i skogbruket

Ungskogpleie er et viktig tiltak for å øke den økonomiske verdien av skogen. Men det er også en nøkkel for et stedstilpasset skogbruk, og et av våre viktigste klimatiltak i skogbruket.


Publisert 27.09.2022

Ny versjon av SKART er tilgjengelig

Kjente feil har nå blitt rettet i en ny versjon av SKART-appen.