Klimasmart skogbruk

Oppdatert 04.08.2022

I 2022 kjører vi en egen kursserie med tema skog og klima for kommunene. Flere av kursene er også aktuelle for klimakontakter og ansatte i skognæringen.

Klimasmart Skogbruk-kursserien har blitt satt sammen for kommunene i Oslo og Viken, der hovedmålgruppen er ansatte på landbrukskontorene.

Kursplan i 2022

Dato Tema Målgruppe Les mer
7. mars

Webinar:

Hvordan bli gode rådgivere på skogbrukets økonomiske virkemidler?

Kommuner

Regnskapsførere

Skogbruksledere

Program og presentasjoner

 

6. april

Webinar:

"Kick off" for plantesesongen - faglig påfyll om foryngelse

Kommuner

Skogbruksledere

Presentasjoner og opptak

24. mai

Fagdag ØST:

Skogsvei og klima

Kommuner

Skogbruksledere

Program

9. juni

Fagdag VEST:

Skogsvei og klima

Kommuner

Skogbruksledere

Program

Høst 2022

Webinar:

Kurs for takstutvalg - Prosessen ved nye skogbruksplaner

Kommuner

Representanter i takstutvalgene

 

NB! Oversikten er ikke komplett, og den oppdateres fortløpende. Arrangementer for høsten 2022 er ikke tatt inn ennå.

Kursene er finansiert gjennom prosjektet Klimasmart Skogbruk, og er gratis å delta på.

Formålet med kursene er å gi oppdatert faglig påfyll på skogbrukstema, med et gjennomgående fokus på klima og klimatilpasning.

Forslag til videre lokal oppfølging av kursene

Som et tilbud til hvordan kommunene kan følge opp noen av temaene i kursserien for sine skogeiere, har vi her satt opp noen forslag til kurspakker.

Vi har vært i dialog med Skogselskapet om muligheter for praktisk organisering av disse, slik at kommunene (fortrinnsvis felles gjennom skogregionene) enkelt kan få hjelp til å arrangere dette. 

Forslag til ansvarsfordeling er:

  • Skogregionene (eller enkeltkommuner) bestiller og markedsfører
  • Skogselskapet tilbyr kursopplegg og praktisk gjennomføring
  • Finansiering skjer lokalt gjennom skogregionene eller enkeltkommunenes rentemidler
Forslag til tidspunkt Tema Målgruppe Les mer

Vår 2022

"Skogkveld"-webinar for skogeiere:

Lær å bruke skogfond - smart for lommeboka di, skogen og klimaet

Skogeiere

Lokalt ansatte i skognæringen

Finn presentasjonene fra kursene på nettsidene til Skogselskapet

Høst 2022

Skogdag for skogeiere:

Hvordan følge opp et felt de 10 første årene etter hogst?

Skogeiere  

Vi vil holde skogbrukssjefene i kommunene orientert om hvordan de kan bestille oppfølgingskursene.

 

Gjennomførte kurs (2021)

Her vil kursene bli lagt inn etter hvert som de er gjennomført. Presentasjonsfiler og eventuelle opptak som er klarert for deling vil dere finne under "Les mer" i tabellen.

Dato Tema Målgruppe Les mer
27. oktober

Webinar:

Kurs for takstutvalg - Prosessen ved nye skogbruksplaner

Kommuner

Takstutvalgene i Follo og Enebakk

 
1. desember

Webinar:

Skogsveier og klima

Kommuner

Skogbruksledere

Program og presentasjoner

 

Kurstemaene er en oppfølging av Handlingsplan for skogbruk

Kursene tar utgangspunkt i gjeldende satsingsområder for skogbruk i regionen. Disse er forankret i Handlingsplan for skogbruk i Oslo og Viken 2021-2025, og er:

  • 1.A: Bærekraftig skogproduksjon
  • 1.B: Økonomiske virkemidler: Skogfond og enhetlig tilskuddsforvaltning
  • 1.C: Skogbruksplan med miljøregistreringer
  • 2.A: Infrastuktur og tømmertransport
  • 2.B: Utvikling og rekruttering
  • 3: Skog og trebruk som del av klimaarbeidet

Bakgrunn – om kursserien

Kursene og fagdagene som vi her presenterer under samlebetegnelsen Klimasmart Skogbruk er en del av Klimasmart Landbruk, og er finansiert av blant annet Klimasatsmidler gjennom Viken fylkeskommune. Deler av tilbudet er finansiert av ordninger som Statsforvalteren i Oslo og Viken administrerer.

Planlegging og gjennomføring av kursene skjer i samarbeid mellom Viken fylkeskommune og landbruksavdelingen hos Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Prosjektperioden er fra oktober 2021 og ut 2022.

 

Banner-alle-horisontal.jpg

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.