Endringene i forskriften skal tydeliggjøre bestemmelsene om foryngelse slik at det blir enklere for kommunene å avgjøre hvorvidt foryngelsesplikten er oppfylt, og dermed kunne følge opp i de tilfeller hvor dette ikke er tilfelle. 

Den reviderte forskriften vil tre i kraft fra 01.01.2024.

Les mer hos Landbruks- og matdepartementet.