Skogbruk

Oppdatert 13.03.2023

Statsforvalterens oppgaver innenfor skogbruk er knyttet til den langsiktige forvaltningen av skog som ressurs for lønnsom næringsvirksomhet. I samarbeid med andre aktører er Statsforvalteren også engasjert i arbeidet for større verdiskaping basert på trevirke som råstoff.

Statsforvalteren skal være en pådriver for økt bruk av trevirke som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi. Det er også et viktig mål å bidra til at vi har en infrastruktur som kan sikre en effektiv og lønnsom hogst, samtidig som næringen tar hensyn til miljøet. Statsforvalteren gir veiledning og bistand til kommunene på områder som landbruksveier, skogskader, bioenergi, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre arbeidsområder er koordinering av skogbruksplanleggingen i fylket, forvaltning av skogfondsordningen, tilskuddsforvaltning og kontrolloppgaver.

Vis mer


Publisert 27.09.2023

Endringer i forskrift om berekraftig skogbruk

Endringene består i hovedsak av presiseringer av forskriftens bestemmelser om foryngelse etter hogst.


Publisert 06.09.2023

Kurs for skogforvaltningen – praktisk bruk av drone

Skog- og viltforvaltningen i Oslo og Viken inviteres til kurs 19. september. Også ansatte i jordbruksforvaltningen vil ha nytte av å delta.


Publisert 25.08.2023

Meld fra om skader på skogsbilveier etter "Hans"

Styrtregn, flom og jordskred har gjort skade på skogsbilveier flere steder under ekstremværet. Vi ber skogeiere om å gi beskjed til kommunen dersom de er rammet.


Publisert 23.08.2023

Ofte stilte spørsmål etter ekstremværet Hans - skogbruk

Her finner du svar på en del spørsmål knyttet til skogbruk og naturskadeordningen, skogfond og tilskudd etter ekstremværet Hans. 


Publisert 09.08.2023

Nye naturtypelokaliteter kartlagt etter DN-håndbok 13 publiseres i kartet

I løpet av året blir det lagt ut en del nye naturtypelokaliteter i kartet, som tidligere ikke har vært publisert.


Publisert 21.06.2023

Følg med på barkbillene i sommer

Den varme og tørre forsommeren gir gode forhold for barkbillene i år. Skogeiere bør følge med på skogen sin.


Publisert 21.06.2023

Ikke for tørt til å plante ut skogplanter

Selv om det er tørt mange steder så er det faglige rådet klart: Skogplanter kan plantes som normalt.


Publisert 16.06.2023

Pass på skogen – nå øker skogbrannfaren

I store deler av Sør- og Østlandet er skogbrannfareindeksen nå mørkerød - det høyeste nivået i indeksen. Landbruksdirektoratet oppfordrer til årvåkenhet.


Publisert 01.06.2023

Konkurranser: Bli med å tenke kreativt rundt ungskogpleie!

Vi trenger spreke bilder og et godt slagord for å øke aktiviteten på ungskogpleie. Bli med i konkurransene!


Publisert 24.05.2023

Ungskogpleie - KICK OFF-samling i oktober

Alle er enige om at ungskogpleie er viktig. Hvordan får vi skogeier til å gjøre det? Hva må til?