Skogbruk

Oppdatert 03.01.2022

Statsforvalterens oppgaver innenfor skogbruk er knyttet til den langsiktige forvaltningen av skog som ressurs for lønnsom næringsvirksomhet. I samarbeid med andre aktører er Statsforvalteren også engasjert i arbeidet for større verdiskaping basert på trevirke som råstoff.

Statsforvalteren skal være en pådriver for økt bruk av trevirke som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi. Det er også et viktig mål å bidra til at vi har en infrastruktur som kan sikre en effektiv og lønnsom hogst, samtidig som næringen tar hensyn til miljøet. Statsforvalteren gir veiledning og bistand til kommunene på områder som landbruksveier, skogskader, bioenergi, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre arbeidsområder er koordinering av skogbruksplanleggingen i fylket, forvaltning av skogfondsordningen, tilskuddsforvaltning og kontrolloppgaver.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 10.05.2022

SKART-app for skogforvaltningen og årets resultatkartlegging

Landbruksdirektoratet har tidligere sendt ut informasjon om SKART – feltapplikasjon for offentlig skogforvaltning. Her kommer en statusoppdatering om utviklingen av denne.


Publisert 13.04.2022

Nettsidene våre for skogbruk i endring

Vi har nå samlet alle våre nettsaker om skogbruk på samme sted.


Publisert 13.04.2022

Presentasjoner og opptak fra webinaret Faglig påfyll om foryngelse

Her kan du se opptak fra webinaret som var 6. april 2022. Dette var del av kursserien vår Klimasmart skogbruk.


Publisert 05.04.2022

Vis vaktsomhet ved vindfelte trær

Etter hvert som våren skrider fram er det ekstra grunn til å være forsiktig rundt vindfall.


Publisert 01.04.2022

Skogbrannhelikoptre i beredskap

På grunn av tørt vær og fare for skogbrann er det ekstra viktig å være obs i tiden før bålforbudet trer i kraft 15. april. 


Publisert 21.03.2022

Tilskudd til opprydding av vindfall i skogbruket

Tilskuddsordningen gjelder for ni kommuner i Oslo og Viken. Skogeiere har søknadsfrist 1. november 2022.


Publisert 07.03.2022

Tilskudd til miljøtiltak i skog 2022

Det er øremerket 6 mill. kr i tilskudd til miljøtiltak i skog i 2022. Søknad sendes til, og behandles av, kommunen.


Publisert 04.03.2022

Statsforvalteren i Oslo og Viken på befaring i stormområdene

10. februar var landbruksdirektøren og fagansvarlige for skogbruk på stormskadebefaring i kommunene Sigdal og Nore og Uvdal. 


Publisert 25.02.2022

Kursserie for kommunene: Klimasmart skogbruk

I 2022 kjører vi en egen kursserie med tema skog og klima for kommunene. Flere av kursene er også aktuelle for klimakontakter og ansatte i skognæringen.


Publisert 14.02.2022

Skogfondregnskap og statistikkhefte for 2021 er klart

Oversikten inneholder statistikk over de ulike tiltakene i skogbruket basert på skogfondregnskapet, som omfavner det meste av skogbruksaktiviteten i Oslo og Viken.