Klimaklokt landbruk

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 02.06.2021

Temamøte om støtteordningar og rammevilkår for biogass 15. juni

Korleis kan ulike støtteordningar bidra til auka biogassproduksjon i Rogaland? Rogaland biogassnettverk inviterer til digitalt temamøte 15. juni kl 12.00–14.00.


Publisert 25.05.2021

Trefjøs i Hå fekk byggeskikkpris

I Matningsdal i Hå er det nyleg bygd nytt trefjøs for sau og storfe med kortreist tømmer. Dette er ein sjeldan byggemetode på Jæren, og det er gledeleg at bygget er heidra med byggskikkpris i Hå for 2021.


Publisert 11.05.2021

Samla informasjon til deg som bonde om klimaklokt landbruk

Statsforvalteren i Vestland har utarbeidet en egen nettside kalt «Bondeboka». Bondeboka gir bonden en oversikt over regelverk, lovverk og ordninger bonden bør kjenne til. Her finner du også en oversikt over klimasmarte løsninger i landbruket.


Publisert 14.04.2021

Temamøte om biogassproduksjon på Finnøy og Rennesøy

Rogaland Biogassnettverk inviterer til digitalt temamøte om biogassproduksjon på Finnøy og Rennesøy – Kva må til? 29. april kl 12 – 14.   


Publisert 13.04.2021

Webinar om korleis kommunane kan bidra til klimavenleg landbruk

Nyleg arrangerte Miljødirektoratet webinar for kommunane om korleis dei kan bidra til eit meir klimavenleg landbruk. Her kan du mellom anna høyre om satsinga på klimasmart landbruk i Viken og prosjektet Karbon i jord i Trøndelag. Webinaret var inspirerande og vi oppfordrar kommunalt tilsette med klimaoppgåver til å sjå opptaket.    


Publisert 19.03.2021

Korleis kan kommunane bidra til klimaomstilling i landbruket?

Saman med næringa kan kommunane gjere ein innsats for redusert klimagassutslepp frå landbruket. Ny rettleiar frå Miljødirektoratet gir oversikt over kommunane sin rolle, og viser kva verktøy kommunen kan bruke. Rettleiaren kan vere til god hjelp i arbeidet med klima- og miljøplanane. 


Publisert 18.02.2021

Bioenergisatsing i Rogaland – sirkulærøkonomi i praksis

Det er eit stort potensiale for å legge om til fornybar oppvarming i større varmesentralar og i driftsbygningar til kylling, smågris og veksthus. Difor blir det satsa vidare på gardsvarme i Rogaland.


Publisert 08.02.2021

Høyringsuttale til temaplan for klima- og miljø i landbruket i Stavanger

Stavanger kommune har sendt på høyring temaplan for klima- og miljø i landbruket 2020 – 2030. Her kan de sjå Statsforvaltaren i Rogaland sine innspel. 


Publisert 29.01.2021

Statsvitenskapsstudent med klimavennlig agenda

Sander Vebø Byom skal lære mer om Rogalands klimautfordringer i praksisperioden hos Statsforvalteren.


Publisert 14.01.2021

Ny klimaplan for 2021–2030

Regjeringa la nyleg fram ny klimaplan. Planen inneheld tiltak som kan få stor betydning for landbruket i Rogaland.