Klimaklokt landbruk

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 16.03.2015

Ny handbok for gardsbaserte biogassanlegg

Norges Vel har uvikla ei handbok med nyttig informasjon og oversikt over aktuell litteratur om etablering av gardsbaserte biogassanlegg.


Publisert 11.02.2015

Inn i framtida på Bioenergi

Bioenergikonferansen på Øksnevad vgs. 28. januar 2015 blei ein møtestad mellom leverandørar, prosjektørar, kommunar og andre som er opptekne av det grøne skiftet i energisektoren.


Publisert 18.12.2014

Seminar om trebasert bioenergi

Klima er på dagsorden, og i Rogaland har vi eit stort potensiale for å nytte meir trebasert bioenergi. 28. januar 2015 arrangerer derfor KS, Rogaland Fylkeskommune, Innovasjon Norge og Fylkesmannen i Rogaland eit bioenergiseminar på Øksnevad vidaregåande skule. Målet er å vise at trebasert bioenergi er eit klimavennleg og lønnsamt alternativ for oppvarming av kommunale bygg, bustadfelt mm.


Publisert 13.05.2014

Flisfyring også på Jæren

Fleire er litt skeptiske til å satsa på flisfyring på Jæren fordi dei er usikre på om leveransar av flis vil vera trygg i åra framover. Prosjektleiar Christer Andersen i Bioenergi Rogaland har svaret klart: - Nok flis er ikkje problemet. Fleire leverandørar står klare med flisbilen for dei som vil satsa på fornybar, økonomisk og miljømessig god energi.


Publisert 17.09.2013

Oppstart av prosjekt Bioenergi i Rogaland

Det er gjort avtale med Christer Andersen om å vere prosjektleiar for prosjektet Bioenergi Rogaland. Hovudføremålet med prosjektet er å få aktørar innan landbruket, offentlege instansar og utbyggarar til å vurdere bioenergi som varmekjelde. Her er eit stort potensial i Rogaland.


Publisert 14.09.2013

Godkjend Fagskole bioenergi i Rogaland

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning  (NOKUT) har nyleg godkjend eit nytt fagskoletilbod innan bioenergi i Rogaland. Dette er starten på ein prosess der målet er å forme og bygge eit nasjonalt kompetansesenter for bioenergi ved Strand videregående skole.


Publisert 11.07.2012

Ny bioenergistrategi

Fylkeskommunen har vedtatt ny strategi med handlingsplan for skogbasert bioenergi i Rogaland. Etablering av utdanning i bioenergi, bruk av bioenergi i eigne bygg og samordning av bioenergisatsinga i fylket er blant tiltaka fylkeskommunen vil setja i verk.


Publisert 10.02.2012

Slår eit slag for bioenergi

Strand vidaragåande skole arbeidar for å starte ein fagskole i bioenergi allereie frå hausten av, og det var i samband med dette at 25 faglærarar i naturfag og biologi sat på skulebenken for å lære meir om bioenergi.