Klimaklokt landbruk

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 14.09.2013

Godkjend Fagskole bioenergi i Rogaland

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning  (NOKUT) har nyleg godkjend eit nytt fagskoletilbod innan bioenergi i Rogaland. Dette er starten på ein prosess der målet er å forme og bygge eit nasjonalt kompetansesenter for bioenergi ved Strand videregående skole.


Publisert 11.07.2012

Ny bioenergistrategi

Fylkeskommunen har vedtatt ny strategi med handlingsplan for skogbasert bioenergi i Rogaland. Etablering av utdanning i bioenergi, bruk av bioenergi i eigne bygg og samordning av bioenergisatsinga i fylket er blant tiltaka fylkeskommunen vil setja i verk.


Publisert 10.02.2012

Slår eit slag for bioenergi

Strand vidaragåande skole arbeidar for å starte ein fagskole i bioenergi allereie frå hausten av, og det var i samband med dette at 25 faglærarar i naturfag og biologi sat på skulebenken for å lære meir om bioenergi.