KUNNGJERINGAR

Her finn du kunngjering av mellom anna løyve og vedtak etter forureiningslova frå Statsforvaltaren i Møre og Romsdal. 


Publisert 13.02.2023

Vedtak om utsleppsløyve -Remetunnelane Fv659 i Ålesund kommune

Statsforvaltaren gjev Møre og Romsdal fylkeskommune mellombels utsleppsløyve for prosessvatn ved rehabilitering av Remetunnelane Fv659 og permanent utsleppsløyve for tunnelvatn frå Remetunnelane Fv659.


Publisert 10.02.2023

Utsleppsløyve til Codlife AS i Hellevika i Ålesund kommune

Statsforvaltaren har etter søknad gjeve utsleppsløyve til oppdrett av torsk ved lokaliteten Hellevika.


Publisert 19.12.2022

Utsleppsløyve til Salmar Farming i Rauma kommune

Statsforvaltaren har etter søknad gjeve utsleppsløyve til oppdrett av laks, aure og regnbogeaure ved lokaliteten Lybergsvika.


Publisert 19.12.2022

Utsleppsløyve til Gadus Group AS i Aure kommune

Statsforvaltaren har etter søknad gjeve utsleppsløyve til oppdrett av torsk ved lokaliteten Aukan.


Publisert 12.12.2022

Møre og Romsdal fylkeskommune får løyve til tiltak i sjø

Møre og Romsdal fylkeskommune får løyve etter forureiningslova til tiltak i sjø ved ferjekaiene Larsnes, Åram, Voksa og Kvamsøy i Sande og Vanylven kommunar.


Publisert 08.12.2022

Endra utsleppsløyve til SalMar Farming AS i Molde kommune

Statsforvaltaren har etter søknad endra utsleppsløyvet ved lokaliteten Dryna i Molde kommune.


Publisert 23.11.2022

Løyve til tiltak i sjø ved Vegsund Slip

Vegsund Slip Eiendom AS får løyve etter forureiningslova til nedsetting av pålar på forureina sjøbotn i tilknyting til utviding av kai ved verftet i Sula kommune.


Publisert 17.11.2022

Utsleppsløyve til Gadus Group AS i Sande kommune

Statsforvaltaren har etter søknad gitt utsleppsløyve til oppdrett av torsk ved lokaliteten Dysjaneset i Sande kommune.


Publisert 17.11.2022

Utsleppsløyve til MOWI ASA i Ålesund kommune

Statsforvaltaren har etter søknad gitt utsleppsløyve til oppdrett av laksefisk ved lokaliteten Holmskallen i Ålesund kommune.


Publisert 11.11.2022

Løyve til utfylling ved Grandfjæra i Molde

Grand Fiære Utvikling AS får løyve etter forureiningslova til utfylling ved gnr. 25 bnr. 984, 1383 og 1496.