KUNNGJERINGAR

Her finn du kunngjering av mellom anna løyve og vedtak etter forureiningslova frå Statsforvaltaren i Møre og Romsdal. 


Publisert 11.01.2024

Ode AS får utsleppsløyve for akvakulturanlegg ved Jonskjæret i Smøla kommune

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal har etter søknad gjeve Ode AS utsleppsløyve for akvakulturanlegg ved Jonskjæret.


Publisert 12.12.2023

Vedtak om løyve til utslepp til MOWI Seawater Norway AS i Ørsta kommune

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal har etter søknad gjeve MOWI Seawater Norway AS utsleppsløyve til å auke produksjon av laksefisk på lokalitet Sagelva i Ørsta kommune.


Publisert 06.10.2023

Utsleppsløyve til Lerøy Midt AS i Ålesund kommune

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal har etter søknad gjeve Lerøy Midt AS utsleppsløyve til å auke produksjon av laksefisk på lokalitet Kjerstad i Ålesund kommune


Publisert 15.09.2023

Vedtak om løyve til utslepp ved utfylling ved Småstranda i Vanylven kommune

Statsforvaltaren vedtek løyve etter forureiningslova til utslepp ved utfylling i sjø ved Småstranda i Vanylven kommune.


Publisert 14.09.2023

Vedtak om utsleppsløyve - Lerstadtunellen i Ålesund kommune

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal gjev Statens vegvesen region midt mellombels utsleppsløyve for prosessvatn frå tunelldriving og permanent utsleppsløyve for spyle- og drensvatn frå drift av Lerstadtunellen.


Publisert 08.09.2023

Løyve til utslepp ved utfylling i sjø ved Rensvikholmen i Kristiansund kommune

Statsforvaltaren vedtek løyve etter forureiningslova til utslepp ved utfylling i sjø i eit område på om lag 3 000 m2 ved Rensvikholmen i Kristiansund kommune.


Publisert 15.08.2023

Utsleppsløyve til SalMar Farming AS i Aure kommune

Statsforvaltaren har etter søknad gjeve mellombels utsleppsløyve til å auke produksjonen av laks, aure og regnbogeaure ved lokaliteten Gjerde.


Publisert 29.06.2023

Vedtak om løyve til utslepp ved tiltak i sjø ved Skare 52 i Sande kommune

Statsforvaltaren vedtek løyve etter forureiningslova til utslepp ved tiltak i sjø ved Skare 52 i Sande kommune.


Publisert 29.06.2023

Løyve til utfylling ved Skarbøvikgata 25 i Ålesund - Senterdrift Eiendom AS

Statsforvaltaren gjev løyve til utfylling i sjø for betring av parkering og gangveg ved næringsbygg ved Skarbøvikgata 25 i Ålesund kommune.


Publisert 22.06.2023

Vedtak om løyve etter forureiningslova til mottak, kompostering og lagring av biologisk avfall i Molde kommune - Børge Rød

Statsforvaltaren gjev løyve etter forureiningslova til mottak, kompostering og lagring av biologisk avfall ved Nerås i Eresfjord, gnr. 276 bnr.1 , i Molde kommune.