KUNNGJERINGAR

Her finn du kunngjering av mellom anna løyve og vedtak etter forureiningslova frå Statsforvaltaren i Møre og Romsdal. 


Publisert 31.05.2023

Utsleppsløyve til MOWI ASA avdeling Nordheim i Aure kommune

Statsforvaltaren har etter søknad gjeve oppdatert utsleppsløyve til oppdrett av laks, aure og regnbogeaure ved lokaliteten Nordheim i Aure kommune.


Publisert 19.05.2023

Vedtak om løyve til utslepp ved utfylling ved Fiskåholmen i Vanylven kommune

Statsforvaltaren vedtek løyve etter forureiningslova til utslepp frå utfylling i sjø ved Fiskåholmen i Vanylven kommune.


Publisert 28.04.2023

Utsleppsløyve til utslepp av spylevatn frå vassbehandlingsanlegg i Herøy

Herøy Vasslag SA har etter søknad fått løyve etter forureiningslova til utslepp av spylevatn frå vassbehandlingsanlegget på Moltustranda.


Publisert 21.04.2023

Utsleppsløyve for ny akvakulturlokalitet ved Hamnøya sør i Giske kommune

Nordi Ocean AS får etter søknad løyve etter forureiningslova til dyrking av makroalgar ved ny lokalitet Hamnøya sør.


Publisert 21.04.2023

Utsleppsløyve for ny akvakulturlokalitet ved Skjellingen i Kristiansund

Møre og Romsdal fylkeskommune får etter søknad løyve etter forureiningslova til dyrking av makroalgar ved Skjellingen.


Publisert 21.04.2023

Løyve til utfylling ved Kamsodden i Rauma kommune - Molde og Romsdal Havn IKS

Statsforvaltaren vedtek løyve etter forureiningslova til utfylling i sjø i eit område på om lag 1800 m2 ved Kamsodden i Rauma kommune.


Publisert 17.04.2023

Salmar Farming AS får endra løyve til matfiskanlegg ved Svanøya i Smøla kommune

Det gjevast permanent løyve til produksjon av laksefisk på lokalitet 39617 Svanøya tilsvarande 1560 tonn MTB (maksimal tillate biomasse). Det gjevast mellombels løyve til 3120 tonn MTB.


Publisert 14.04.2023

Løyve til tiltak i sjø ved Osholmen i Ålesund

Frydenbø Industri AS får løyve etter forureiningslova til mudring og nedsetting av pålar ved gnr. 120 bnr. 17.


Publisert 04.04.2023

Endra utsleppsløyve til Måsøval AS ved Gaustad i Hustadvika

Måsøval AS har fått endra løyvet etter forureiningslova til utslipp frå produksjon av matfisk av laksefisk ved anlegget i Gaustad i Hustadvika kommune.


Publisert 03.04.2023

Vedtak om endra løyve for Stena Recycling AS i Kristiansund kommune

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal vedtar å endre løyvet til Stena Recycling AS sitt anlegg på Vestbase.