KUNNGJERINGAR

Her finn du kunngjering av mellom anna løyve og vedtak etter forureiningslova frå Statsforvaltaren i Møre og Romsdal. 


Publisert 31.03.2023

Utsleppsløyve til Hauge Aqua Farming AS

Statsforvaltaren har etter søknad gjeve utsleppsløyve til oppdrett av laks, aure og regnbogeaure ved lokaliteten Veøy sør.


Publisert 24.03.2023

Vedtak om endra løyve for Norsk Gjenvinning AS i Kristiansund kommune

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal har 24.03.2023 endra løyvet til Norsk Gjenvinning AS sitt anlegg i Dalegata i Kristiansund kommune.


Publisert 24.03.2023

Utsleppsløyve til Salfjord AS i Aure kommune

Statsforvaltaren har etter søknad gitt utsleppsløyve til landbasert oppdrett av laks ved lokaliteten Tjeldbergodden Øst i Aure kommune.


Publisert 22.03.2023

Vedtak om løyve etter forureiningslova til biogassanlegg

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal gjev Nesset Biogass AS løyve til mottak og handsaming av husdyrgjødsel, ensilert fisk, fiskeslam, glyserol og soapstock (biprodukt frå utvinning av oljer) i Molde kommune.


Publisert 07.03.2023

Vedtak om løyve etter forureiningslova til biogassanlegg

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal gjev Ola Vaseng løyve til mottak og handsaming av husdyrgjødsel og fiskeslam på Kvamme gård, gnr. 3 bnr. 1, i Surnadal kommune.


Publisert 07.03.2023

Utsleppsløyve til Måsøval i Aukra kommune

Statsforvaltaren har etter søknad gjeve mellombels utsleppsløyve til oppdrett av laks, aure og regnbogeaure ved lokaliteten Orholmen.


Publisert 07.03.2023

Utsleppsløyve til Ode i Volda kommune

Statsforvaltaren har etter søknad gjeve utsleppsløyve til oppdrett av torsk ved lokaliteten Støylen.


Publisert 27.02.2023

Vedtak om endring av løyve - NCC Industry AS Ålesund

Statsforvaltaren vedtek å endre plassering av lokalitet for mottak og mellomlager av returasfalt i løyvet til NCC Industry AS Ålesund.


Publisert 13.02.2023

Mellombels utsleppsløyve for anleggsarbeid i Follsjø

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal gjev Statkraft Energi AS mellombels løyve til utslepp i tilknyting til etablering av nytt inntak i Follsjø i Surnadal kommune.


Publisert 13.02.2023

Løyve til utfylling ved Torjulvågen i Tingvoll kommune - Nordic Halibut AS

Statsforvaltaren vedtek løyve etter forureiningslova til utfylling i sjø i eit område på om lag 2700 m2 ved Torjulvågen i Tingvoll kommune.