KUNNGJERINGAR

Her finn du kunngjering av mellom anna løyve og vedtak etter forureiningslova frå Statsforvaltaren i Møre og Romsdal. 


Publisert 09.11.2022

Vedtak om endring av løyve - Aasen Bildemontering AS

Statsforvaltaren vedtek å endre Aasen Bildemontering AS sitt løyve til behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy i Hareid kommune.


Publisert 09.11.2022

Løyve til mudring ved Steinvågneset i Ålesund

Sunnmøre Fiskeindustri AS får løyve etter forureiningslova til tiltak i sjø ved Steinvågneset i Ålesund kommune.


Publisert 02.11.2022

Utsleppsløyve til Codlife AS i Ålesund kommune

Statsforvaltaren har etter søknad gjeve utsleppsløyve til oppdrett av torsk ved lokaliteten Alvestad.


Publisert 02.11.2022

Utsleppsløyve til Gadus Group AS i Ålesund kommune

Statsforvaltaren har etter søknad gjeve utsleppsløyve til oppdrett av torsk ved lokaliteten Myrekaia.


Publisert 02.11.2022

Løyve til utfylling i sjø ved Sighaug

MOWI får løyve etter forureiningslova til utfylling i sjø ved anlegget sitt ved Sighaug i Vanylven kommune.


Publisert 10.10.2022

Fiskerstrand Verft AS - endra løyve til utfylling

Fiskerstrand Verft AS får endra løyve til utfylling slik at løyvet gjeld til og med 30. juni 2024.


Publisert 05.10.2022

Løyve etter forureiningslova til biogassanlegg i Volda

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal gjev Vest Biogass AS løyve til mottak og behandling av husdyrgjødsel, matavfall, ensilert fisk og fiskeslam i Volda kommune.


Publisert 05.10.2022

Løyve til tiltak i sjø ved Raudsand

Bergmesteren Raudsand AS får løyve etter forureiningslova til sette ned pålar på sjøbotnen for bygging av ny kai.


Publisert 04.10.2022

Endra utsleppsløyve til Luminare AS i Aure kommune

Statsforvaltaren har etter søknad endra utsleppsløyve ved lokaliteten Tømmervåg i Aure kommune.