Løyve til utfylling langs E136 i Ålesund - Meierikaia til Color Line Stadion

Statens vegvesen får løyve etter forureiningslova til utfylling med massar i tilknyting til etablering av gang- og sykkelveg.

Publisert 03.04.2024

Det skal fyllast ut med opp til 18 000 m3 overskotsmassar frå tunnel. Arbeidet skal utførast i perioden 2024-2026.

Vedtak med løyve kan lesast via lenkja til høgre på denne sida.

Eventuelle kommentarar eller klage på vedtaket kan sendast til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, postboks 2520, 6404 Molde, eller til sfmrpost@statsforvalteren.no innan tre veker etter vedtaket.

Kontaktpersonar