Ode AS får utsleppsløyve for akvakulturanlegg ved Jonskjæret i Smøla kommune

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal har etter søknad gjeve Ode AS utsleppsløyve for akvakulturanlegg ved Jonskjæret.

Publisert 11.01.2024

Løyvet gjeld for produksjon av torsk på inntil 3500 tonn maksimal tillate biomasse (MTB). 

Utsleppsløyvet kan ikkje nyttast før det òg føreligg løyve etter akvakulturlova. Løyve etter akvakulturlova gjevast av fylkeskommunen.

Vedtak med løyve kan lesast via lenkja til høgre på denne sida.

Kommentarar eller klage på vedtaket kan sendast til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, postboks 2520, 6404 Molde, eller til sfmrpost@statsforvalteren.no. innan tre veker.

Kontaktpersonar