Utsleppsløyve til tiltak i sjø ved Vikan havn i Smøla kommune

Statsforvaltaren vedtek utsleppsløyve etter forureiningslova til tiltak i sjø ved Vikan havn i Smøla kommune for Kristiansund og Nordmøre Havn IKS.

Publisert 19.02.2024

Det skal sprengast eit areal på om lag 300 m2 og gravast ut om lag 600 m3 sprengmasse ved bygging av kai.

Vedtak og løyve kan lesast via lenkja til høgre på denne sida.

Eventuelle merknadar til vedtaket skal sendast til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, postboks 2520, 6404 Molde, eller til sfmrpost@statsforvalteren.no innan 3 veker etter kunngjering.