Vedtak om løyve til utslepp ved tiltak i sjø ved Brosundet i Ålesund

Statsforvaltaren vedtek løyve til utslepp etter forureiningslova til tiltak i sjø ved Brosundet i Ålesund kommune.

Publisert 21.03.2024

Løyvet gjeld utslepp i tilknyting til bygging av ny bru over Brosundet og utfyllingsarbeid ved Prestebrygga. Totalt skal det fyllast ut 12 000 m3 massar over eit areal på 3 300 m2.

Vedtak med løyve kan lesast via lenkja til høgre på denne sida.

Kommentarar eller klage på vedtaket kan sendast til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, postboks 2520, 6404 Molde, eller til sfmrpost@statsforvalteren.no, innan tre veker etter vedtaket.