Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
desember 2021
16. des 50 Statsforvaltaren i Vestland Kurs i sakshandsaming for helse- og omsorgstenesta i kommunane Digitalt
15. des 50 Statsforvalternes regionskontakter i samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet Ekspertkurs i økonomisk rådgivning Digitalt - Teams
14. des 50 Statsforvaltaren i Vestland Presentasjon av prosjektet «Redusert klimaavtrykk frå Vestlandsjordbruket» Teams
14. des 50 Statsforvaltaren i Vestland Fagdag for lærarar og sensorar i norsk i grunnskulen Digitalt
09. des 49 Statsforvaltaren i Vestland m.fl. Webinar om bustad og tenester Digitalt (Teams)
01. des 48 Statsforvalterens nasjonale arbeidsgruppe Barnekonvensjonen i praksis (Sjumilssteget) Barn og unge har rett til å medvirke, men blir de hørt? Digitalt
01. des 48 Statsforvaltaren i Vestland Fagdag for lærarar og sensorar i norsk i grunnskulen Digitalt
01. des 48 Statsforvaltaren i Vestland Webinar med Husleigetvistutvalet Teams
november 2021
24. nov 47 Statsforvaltaren i Vestland Fagsamling om bruk av tvang mot personar med utviklingshemming etter helse- og omsorgstenestelova kapittel 9 Quality Hotel Sogndal
24. nov 47 Statsforvaltaren i Vestland i samarbeid med Nav Vestland Nettverkssamling om kvalifiseringsprogrammet Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1, Bergen
24. nov 47 Statsforvaltaren i Vestland i samarbeid med kommunane Stad, Gloppen og Stryn Fagsamling i regi av utviklingsprosjektet «Betre hjelpetiltak i barnevernet» Teams - lenkje blir sendt til påmelde deltakarar
23. nov 47 Statsforvaltaren i Vestland Fagdag for lærarar og sensorar i matematikk i grunnskulen Digitalt
22. nov - 23. nov 47 Statsforvaltaren i Vestland Samling for kommuneoverlegar i Vestland Voss - Park Hotel Vossevangen
18. nov 46 Statsforvaltaren i Vestland Nettverkssamling for økonomisk rådgjeving Hotel Augustin, Bergen
18. nov 46 Statsforvaltaren i Vestland Fagdag for lærarar og sensorar i engelsk i grunnskulen Digitalt
18. nov - 19. nov 46 Statsforvaltaren i Vestland Digital samling for alle som arbeider med barn, unge og foreldre i kommunane Teams
18. nov 46 Haukeland universitetssjukehus, Statsforvaltaren og fleire Fagdag om tru, livssyn og fleirkulturell kommunikasjon Fysisk og digital samling
17. nov 46 Statsforvaltaren i Vestland i samarbeid med Nav Vestland AVLYST: Dagsamling om kvalifiseringsprogrammet Scandic Bergen City
16. nov - 19. nov 46 Statsforvaltaren i Vestland Digital Naturmangfaldsveke for kommunane i Vestland Digitalt
16. nov 46 Statsforvaltaren i Vestland Fagdag for lærarar og sensorar i engelsk i grunnskulen Digitalt
15. nov - 16. nov 46 Statsforvaltaren i Vestland Økonominettverket 2021 Scandic Hotel Voss
15. nov 46 Det regionale støtteapparatet for Leve heile livet-arbeidet i Vestland Leve heile livet-konferanse i Bergen Bergen - Scandic Flesland Airport
15. nov 46 Statsforvaltaren i Vestland Fagdag for lærarar og sensorar i matematikk i grunnskulen Digitalt
09. nov - 10. nov 45 Statsforvaltaren Kurs for turnusfysioterapeutar og turnuskiropraktorar Scandic Sunnfjord Hotel, Førde
08. nov 45 Det regionale støtteapparatet for Leve heile livet i Vestland Leve heile livet-konferanse i Sogndal Quality Hotel Sogndal
04. nov 44 Statsforvaltaren i Vestland m.fl. Webinar om bustad og tenester Digitalt (Teams)
03. nov 44 Statsforvaltaren og Helsedirektoratet Smittevernkonferanse i Bergen Bergen, Scandic Ørnen
02. nov 44 Statsforvaltaren og Helsedirektoratet Smittevernkonferanse på Skei Skei, Thon hotel Jølster
oktober 2021
27. okt 43 Statsforvaltaren i Vestland og styringsgruppa for læringsnettverket for barnevernstenestene i Vestland. Samling for leiarar med ansvar for tenester til barn og unge i kommunane - i Førde Scandic Sunnfjord Hotell i Førde
25. okt - 26. okt 43 Statsforvaltaren i Vestland v/beredskapsseksjonen og helse-, sosial- og barnevernsavdelinga Avlyst - Fagsamling om samfunnstryggleik og beredskap 2021 SAS Radisson Blu Royal Hotel, (SAS hotell Bryggen, Bergen)
21. okt 42 Det regionale støtteapparatet for Leve heile livet Webinar om transport - Leve heile livet Digitalt - lenke blir tilsendt påmelde deltakarar
21. okt - 22. okt 42 Statsforvaltaren i Vestland Kurs i offentleg helsearbeid hausten 2021 Quality Hotel Sogndal
20. okt 42 Statsforvaltaren i Vestland Webinar om klimaverktøy i landbruket Teams - webinaret er gratis
20. okt 42 Statsforvaltaren i Sogndal Første grupperettleiing Quality Hotel Sogndal
13. okt 41 Statsforvaltaren i Vestland og styringsgruppa for læringsnettverket for barnevernstenestene i Vestland. Samling for leiarar med ansvar for tenester til barn og unge i kommunane - i Bergen Scandic Ørnen i Bergen
06. okt 40 Statsforvaltarane i Vestland og Rogaland, RVTS, RKBU Vest, KoRus Vest Stavanger, Helse Fonna og Rogaland fylkeskommune Saman om sjølvmordsførebygging i Fonna Teams - lenkje blir sendt ut til påmelde deltakarar
06. okt 40 Statsforvaltaren AVLYST: Kurs om tvungen somatisk helsehjelp (kapittel 4A) for helsepersonell i spesialisthelsetenesta Digitalt
06. okt 40 Statsforvaltarane i Vestland og Rogaland, RVTS Korleis snakke med barn og unge om vald og overgrep Digitalt
06. okt - 07. okt 40 Statsforvaltaren i Vestland Fagdagar om sosiale tenester i Nav Scandic Flesland Airport, Lønningsvegen 9, Blomsterdalen (Bergen)
05. okt 40 Statsforvaltaren Kurs om tvungen somatisk helsehjelp (kapittel 4A) for helsepersonell i kommunal helse- og omsorgsteneste Teams - lenke blir sendt påmelde deltakarar
01. okt 39 Statsforvalteren i Vestland, Sogn Jord-og hagebruksskule, Grønt Fagsenter Buskerud, Øko-veka 2021 Levande Matjord - seminar 1. oktober Sogn Jord-og hagebruksskule, Skulevegen 24, Aurland,
september 2021
23. sep 38 Statsforvaltaren i Vestland m.fl. Webinar om bustad og tenester Digitalt (Teams)
22. sep - 23. sep 38 Statsforvaltaren i Vestland og Styringsgruppa for læringsnettverket Barnevernsleiar- og læringsnettverkskonferanse Clarion Hotell Bergen Airport
15. sep - 16. sep 37 Statsforvaltaren i Vestland, Vestland fylkeskommune og Innovasjon Norge, Vestland Verdiar for framtida – Landbrukskonferansen 2021 Scandic, Voss
14. sep 37 RVTS, Statsforvaltarane i Vestland og Rogaland. Korleis snakke med barn og unge om vald og overgrep Digitalt
13. sep - 14. sep 37 Helse Bergen, Helse Fonna og NHLV Kurs i akuttmedisin for LIS1 Nordhordland legevakt Region Nordhordland Helsehus – RNH, Kvassnesvegen 40, 5914 Isdalstø
09. sep 36 Statsforvaltaren i Vestland i samarbeid med Nav Vestland Nettverkssamling om kvalifiseringsprogrammet Digitalt - nettmøte i Teams
08. sep 36 Statsforvaltaren i Vestland Webinar om drenering og hydroteknikk for sakshandsamarar i kommunen Teams
08. sep 36 Statsforvalternes regionskontakter i samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet Digitalt ekspertkurs i økonomisk rådgjeving Digitalt - teams
08. sep - 09. sep 36 Helse Førde Kurs i akuttmedisin for LIS1 Helse Førde Førde Sentralsjukehus
Dato Arrangement
desember 2021
16. des Kurs i sakshandsaming for helse- og omsorgstenesta i kommunane
15. des Ekspertkurs i økonomisk rådgivning
14. des Presentasjon av prosjektet «Redusert klimaavtrykk frå Vestlandsjordbruket»
14. des Fagdag for lærarar og sensorar i norsk i grunnskulen
09. des Webinar om bustad og tenester
01. des Barn og unge har rett til å medvirke, men blir de hørt?
01. des Fagdag for lærarar og sensorar i norsk i grunnskulen
01. des Webinar med Husleigetvistutvalet
november 2021
24. nov Fagsamling om bruk av tvang mot personar med utviklingshemming etter helse- og omsorgstenestelova kapittel 9
24. nov Nettverkssamling om kvalifiseringsprogrammet
24. nov Fagsamling i regi av utviklingsprosjektet «Betre hjelpetiltak i barnevernet»
23. nov Fagdag for lærarar og sensorar i matematikk i grunnskulen
22. nov - 23. nov Samling for kommuneoverlegar i Vestland
18. nov Nettverkssamling for økonomisk rådgjeving
18. nov Fagdag for lærarar og sensorar i engelsk i grunnskulen
18. nov - 19. nov Digital samling for alle som arbeider med barn, unge og foreldre i kommunane
18. nov Fagdag om tru, livssyn og fleirkulturell kommunikasjon
17. nov AVLYST: Dagsamling om kvalifiseringsprogrammet
16. nov - 19. nov Digital Naturmangfaldsveke for kommunane i Vestland
16. nov Fagdag for lærarar og sensorar i engelsk i grunnskulen
15. nov - 16. nov Økonominettverket 2021
15. nov Leve heile livet-konferanse i Bergen
15. nov Fagdag for lærarar og sensorar i matematikk i grunnskulen
09. nov - 10. nov Kurs for turnusfysioterapeutar og turnuskiropraktorar
08. nov Leve heile livet-konferanse i Sogndal
04. nov Webinar om bustad og tenester
03. nov Smittevernkonferanse i Bergen
02. nov Smittevernkonferanse på Skei
oktober 2021
27. okt Samling for leiarar med ansvar for tenester til barn og unge i kommunane - i Førde
25. okt - 26. okt Avlyst - Fagsamling om samfunnstryggleik og beredskap 2021
21. okt Webinar om transport - Leve heile livet
21. okt - 22. okt Kurs i offentleg helsearbeid hausten 2021
20. okt Webinar om klimaverktøy i landbruket
20. okt Første grupperettleiing
13. okt Samling for leiarar med ansvar for tenester til barn og unge i kommunane - i Bergen
06. okt Saman om sjølvmordsførebygging i Fonna
06. okt AVLYST: Kurs om tvungen somatisk helsehjelp (kapittel 4A) for helsepersonell i spesialisthelsetenesta
06. okt Korleis snakke med barn og unge om vald og overgrep
06. okt - 07. okt Fagdagar om sosiale tenester i Nav
05. okt Kurs om tvungen somatisk helsehjelp (kapittel 4A) for helsepersonell i kommunal helse- og omsorgsteneste
01. okt Levande Matjord - seminar 1. oktober
september 2021
23. sep Webinar om bustad og tenester
22. sep - 23. sep Barnevernsleiar- og læringsnettverkskonferanse
15. sep - 16. sep Verdiar for framtida – Landbrukskonferansen 2021
14. sep Korleis snakke med barn og unge om vald og overgrep
13. sep - 14. sep Kurs i akuttmedisin for LIS1 Nordhordland legevakt
09. sep Nettverkssamling om kvalifiseringsprogrammet
08. sep Webinar om drenering og hydroteknikk for sakshandsamarar i kommunen
08. sep Digitalt ekspertkurs i økonomisk rådgjeving
08. sep - 09. sep Kurs i akuttmedisin for LIS1 Helse Førde