Kultur for læring

Denne temasiden er for tidligere Hedmark-kommuner i Innlandet som deltar i satsingen og FoU-prosjektet Kultur for læring. Hensikten med siden er å samle det meste som omhandler arbeidet med kultur for læring. 

Alle unger i Hedmark har et «syskenbån på Gjøvik» – sier Prøysen, og alle disse syskenbånna, alle ungene i Hedmark, bør vokse opp i en kultur for læring som gir dem den kunnskapen de trenger.

For å hjelpe til på den veien, har mange aktører innen barns og unges samlet seg under begrepet Kultur for læring. 

I lenkene under vil dere finne informasjon om målsetningen, Fou-skole og Fou-barnehage. 

Vi tar gjerne tilbakemeldinger om det er mer dere mener burde vært med på disse sidene.

FoU skole

FoU Barnehage

Målsettingen

 

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 25.04.2022

SePU-konferansen 2022 - Aktør i egen læring

Konferansen skal være en møteplass hvor deltakerne inspireres til å ta nye steg i forbedring av læring og læringsmiljø. Konferansen tar opp aktuelle tema sett i forhold til regional kompetanseutvikling for barnehage og skole.


Publisert 22.12.2021

Nytt fra nyttår 2022

Her finner du en kort oversikt over endringer og nyheter for barnehage og skole.


Publisert 27.01.2021

Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

Statsforvalteren i Innlandet, Utdanningsdirektoratet, KS og Statped presenterte tidligere i januar Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Her er opptak fra presentasjonen.


Publisert 19.06.2020

Avklaring fra Kunnskapsdepartementet angående stenging i sommerferien for barnehager og skoler/SFO

Det har kommet oppdatert informasjon fra Utdanningsdirektoratet angående barnehagenes tilbud for sommeren (Se nederst i artikkelen).


Publisert 11.06.2020

Ekstraordinær GSI og BASIL innsamling

I forbindelse med stenging av skoler og barnehager grunnet korona vil det i tidsrommet 11.-18. juni foregå en ekstra datainnsamling i GSI og BASIL. FRISTEN ER UTSATT TIL 25. JUNI


Publisert 09.06.2020

Skole er best på skolen

Høyskolen i Innlandet v/SePU har gjennomført en spørreundersøkelse blant elever om deres erfaringer med hjemmeskole