FoU-skole

På denne siden ligger all relevant informasjon om forsknings- og utviklingsprosjektet Kultur for læring. Diverse informasjon for kartlegging høsten 2020 ligger under dokumenter.

 

Thomas Nordahl forskning og ideologi.JPG

15. november 2018 var det samling for skoleeiere og barnehagemyndighet på Elverum. Her snakket professor Thomas Nordahl fra Høgskolen i Innlandet om forholdet mellom forskning og ideologi i utdanningssektoren. Lenke til video finner du her

Thomas Nordahl læreplanforståelse.JPG

På denne samlingen snakket Thomas Nordahl også om læreplanforståelse. Lenke til foredraget finner du i denne lenken


Publisert 04.06.2019

Rapporter fra kartleggingsundersøkelse

Drøyt 33.000 elever, foreldre, lærere, fagarbeidere, assistenter og skoleledere har høsten 2016 svart på en stor kartleggingsundersøkelse i FoU-prosjektet Kultur for læring. Til høyre, under lenker, ligger det videoer av professor Thomas Nordahls presentasjon av undersøkelsen.