Kultur for læring

Denne temasiden er for tidligere Hedmark-kommuner i Innlandet som deltar i satsingen og FoU-prosjektet Kultur for læring. Hensikten med siden er å samle det meste som omhandler arbeidet med kultur for læring. 

Alle unger i Hedmark har et «syskenbån på Gjøvik» – sier Prøysen, og alle disse syskenbånna, alle ungene i Hedmark, bør vokse opp i en kultur for læring som gir dem den kunnskapen de trenger.

For å hjelpe til på den veien, har mange aktører innen barns og unges samlet seg under begrepet Kultur for læring. 

I fanene over vil dere finne informasjon om målsetningen, Fou-skole og Fou-barnehage. Dere vil også finne en aktivitetsplan som viser aktiviteter som foregår innen oppvekstsektoren i Hedmark. 

Vi tar gjerne tilbakemeldinger om det er mer dere mener burde vært med på disse sidene.

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 25.04.2022

SePU-konferansen 2022 - Aktør i egen læring

Konferansen skal være en møteplass hvor deltakerne inspireres til å ta nye steg i forbedring av læring og læringsmiljø. Konferansen tar opp aktuelle tema sett i forhold til regional kompetanseutvikling for barnehage og skole.


Publisert 22.12.2021

Nytt fra nyttår 2022

Her finner du en kort oversikt over endringer og nyheter for barnehage og skole.


Publisert 12.08.2021

Ny utlysning - midler til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever 2021

Statsforvalteren har igjen midler til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne som omfattes av grunnskoleopplæringen. Kommunene oppfordres til å søke.


Publisert 04.05.2021

Dronning Sonjas skolepris 2021

Dronning Sonjas skolepris deles ut til en skole som merker seg ut innen likeverd og inkludering. Hennes Majestet Dronning Sonja tok selv initiativ til prisen i 2005.


Publisert 26.02.2021

Midler til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever 2021

Kommunene kan søke om midler til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne som omfattes av grunnskoleopplæringen.


Publisert 24.02.2021

Ekstra datainnhenting i BASIL og GSI

Utdanningsdirektoratet ønsker å få bedre innsikt i barnehage- og skolehverdagen vinteren 2021. Ekstra datainnsamlinger for barnehager og grunnskoler gjennomføres i mars. 


Publisert 27.01.2021

Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

Statsforvalteren i Innlandet, Utdanningsdirektoratet, KS og Statped presenterte tidligere i januar Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Her er opptak fra presentasjonen.


Publisert 28.10.2020, Sist endret 15.12.2020

Presentasjon av ny modell for kompetanseutvikling

Enhet for barnehage og opplæring avholdt 9. desember digital samling med presentasjon av ny modell for kompetanseutvikling. 


Publisert 22.06.2020

Svømmetilskudd for barnehagebarn og minoritetsspråklige som omfattes av grunnopplæringen

Etter utgåtte søknadsfrister har Fylkesmannen fortsatt midler for svømmetilskudd til disposisjon - Søk nå!


Publisert 19.06.2020

Avklaring fra Kunnskapsdepartementet angående stenging i sommerferien for barnehager og skoler/SFO

Det har kommet oppdatert informasjon fra Utdanningsdirektoratet angående barnehagenes tilbud for sommeren (Se nederst i artikkelen).