Kultur for læring

Denne temasiden er for tidligere Hedmark-kommuner i Innlandet som deltar i satsingen og FoU-prosjektet Kultur for læring. Hensikten med siden er å samle det meste som omhandler arbeidet med kultur for læring. 

Alle unger i Hedmark har et «syskenbån på Gjøvik» – sier Prøysen, og alle disse syskenbånna, alle ungene i Hedmark, bør vokse opp i en kultur for læring som gir dem den kunnskapen de trenger.

For å hjelpe til på den veien, har mange aktører innen barns og unges samlet seg under begrepet Kultur for læring. 

I fanene over vil dere finne informasjon om målsetningen, Fou-skole og Fou-barnehage. Dere vil også finne en aktivitetsplan som viser aktiviteter som foregår innen oppvekstsektoren i Hedmark. 

Vi tar gjerne tilbakemeldinger om det er mer dere mener burde vært med på disse sidene.

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 24.10.2022

Bekymringsfullt fravær - hvordan forebygge og følge opp!

Tematikken omkring bekymringsfullt fravær fra skolen er høyst aktuell om dagen. Det rapporteres stadig om elever som ikke møter på skolen og skoler som opplever det krevende å følge opp.


Publisert 26.09.2022

Foredrag om relasjonsarbeid med barn og unge på ulike utviklingsstadier – med Hedvig Montgomery

Statsforvalteren i Innlandet ønsker å invitere til foredrag med Hedvig Montgomery om relasjonsarbeid med barn og unge på ulike utviklingsstadier.


Publisert 16.08.2022

Feil informasjon om midlertidig godkjenning av barnehager

Utdanningsdirektoratet har dessverre gått ut med feil informasjon om at kommunen kan få mulighet til å godkjenne barnehager og barnehageplasser midlertidig, og at de kan nedskalere barnehagetilbudet når det ikke lenger er behov for det.


Publisert 07.06.2022

Bærekraftig velferdsapparat i kommunene og fylkeskommunen – i lys av endringer i velferdstjenestene - Webinar

01.08.22 endres velferdslovgivningen om sammarbeid, utvikling og tilrettelegging av kompetanse i laget rundt barnet/eleven.


Publisert 25.04.2022

SePU-konferansen 2022 - Aktør i egen læring

Konferansen skal være en møteplass hvor deltakerne inspireres til å ta nye steg i forbedring av læring og læringsmiljø. Konferansen tar opp aktuelle tema sett i forhold til regional kompetanseutvikling for barnehage og skole.


Publisert 22.12.2021

Nytt fra nyttår 2022

Her finner du en kort oversikt over endringer og nyheter for barnehage og skole.


Publisert 12.08.2021

Ny utlysning - midler til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever 2021

Statsforvalteren har igjen midler til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne som omfattes av grunnskoleopplæringen. Kommunene oppfordres til å søke.


Publisert 04.05.2021

Dronning Sonjas skolepris 2021

Dronning Sonjas skolepris deles ut til en skole som merker seg ut innen likeverd og inkludering. Hennes Majestet Dronning Sonja tok selv initiativ til prisen i 2005.


Publisert 26.02.2021

Midler til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever 2021

Kommunene kan søke om midler til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne som omfattes av grunnskoleopplæringen.


Publisert 24.02.2021

Ekstra datainnhenting i BASIL og GSI

Utdanningsdirektoratet ønsker å få bedre innsikt i barnehage- og skolehverdagen vinteren 2021. Ekstra datainnsamlinger for barnehager og grunnskoler gjennomføres i mars.