FoU - barnehage

Her finner dere informasjon om FoU-prosjektet Kultur for læring for barnehage.

Alle barnehagene i Hedmark har nå vært gjennom den første av tre kartleggingsundersøkelser. Over 2800 4.-og 5. åringer har gjennom den elektroniske spørreundersøkelsen gitt uttrykk for hvordan de opplever barnehagehverdagen. 2900 barnehagelærere har vurdert 4.-og5. åringene på blant annet sosiale, språklige og motoriske ferdigheter. Nesten 5000 foreldre, ca. 2000 ansatte og 187 styrere/ledere har også vurdert deres opplevelse av sentrale sider ved barnehagetilbudet i Hedmark.

Koklusjonen av resultatene er at det gjennomgående er god kvalitet på barnehagetilbudet. Resultatene viser videre at det likevel er store forskjeller fra barnehage til barnehage og fra kommune til kommune. Det betyr at det i de fleste barnehager er en praksis av god kvalitet, men at det i andre barnehager vil være et utviklingspotensial.


Publisert 08.04.2020

Prosjektplan barnehage

Prosjektplan for FoU-prosjektet Kultur for læring, barnehage.