Kultur for læring

Denne temasiden er for tidligere Hedmark-kommuner i Innlandet som deltar i satsingen og FoU-prosjektet Kultur for læring. Hensikten med siden er å samle det meste som omhandler arbeidet med kultur for læring. 

Alle unger i Hedmark har et «syskenbån på Gjøvik» – sier Prøysen, og alle disse syskenbånna, alle ungene i Hedmark, bør vokse opp i en kultur for læring som gir dem den kunnskapen de trenger.

For å hjelpe til på den veien, har mange aktører innen barns og unges samlet seg under begrepet Kultur for læring. 

I lenkene under vil dere finne informasjon om målsetningen, Fou-skole og Fou-barnehage. 

Vi tar gjerne tilbakemeldinger om det er mer dere mener burde vært med på disse sidene.

FoU skole

FoU Barnehage

Målsettingen

 

 

 


Publisert 10.10.2023

Storhamar videregående skole er vinner av Dronning Sonjas skolepris

Dronning Sonjas skolepris for likeverd og inkludering går i 2023 til Storhamar videregående skole


Publisert 02.10.2023

Tilskudd til tillitsreformen i barnehage og skole - tildeling av tilskudd 2023

Tilskuddet skal stimulere kommunene til å prøve ut mer tillitsbaserte arbeidsformer i barnehager og skoler. Målet er at de ansatte kan utnytte sin kompetanse bedre gjennom mer faglig frihet og mer tid til barna og elevene.


Publisert 07.08.2023

Nytt til barnehage- og skolestart høsten 2023

Her finner du en oversikt over endringer og nyheter for barnehage, SFO og skole som gjelder fra oppstart av nytt barnehag- og skoleår høsten 2023.


Publisert 02.05.2023

Utvidet søknadsfrist - Svømmetilskudd barnehage 2023

Det er  fortsatt mulig å søke tilskudd til svømmeopplæring i barnehager.
Statsforvalteren har per 2. mai fortsatt tilgjengelige tilskuddsmidler.


Publisert 06.03.2023

Behandling av søknader om videreutdanning for studieåret 23/24

Barnehage- og skoleeier har nå tilgang til å behandle søknader om videreutdanning i søknadssystemet. Fristen er 15. mars.


Publisert 06.02.2023

Videreutdanning i barnehage og skole

Fra 1. februar er det mulig for ansatte i barnehager og skoler å søke på videreutdanning gjennom Utdanningsdirektoratet sin studiekatalog. 


Publisert 20.12.2022

Nytt fra nyttår 2023

Utdanningsdirektoratet har laget en oversikt over hva som er nytt fra 2023 for barnehage og skole.


Publisert 13.12.2022

Høring og høringskonferanser om kompetanse- og karriereutvikling for barnehage og skole (NOU 2022:13)

Nå kan du si din mening om rapporten fra utvalget for etter- og videreutdanning i barnehage og skole. Fristen for å komme med innspill er 28. februar 2023.


Publisert 24.10.2022

Bekymringsfullt fravær - hvordan forebygge og følge opp!

Tematikken omkring bekymringsfullt fravær fra skolen er høyst aktuell om dagen. Det rapporteres stadig om elever som ikke møter på skolen og skoler som opplever det krevende å følge opp.


Publisert 26.09.2022

Foredrag om relasjonsarbeid med barn og unge på ulike utviklingsstadier – med Hedvig Montgomery

Statsforvalteren i Innlandet ønsker å invitere til foredrag med Hedvig Montgomery om relasjonsarbeid med barn og unge på ulike utviklingsstadier.