Kultur for læring

Denne temasiden er for tidligere Hedmark-kommuner i Innlandet som deltar i satsingen og FoU-prosjektet Kultur for læring. Hensikten med siden er å samle det meste som omhandler arbeidet med kultur for læring. 

Alle unger i Hedmark har et «syskenbån på Gjøvik» – sier Prøysen, og alle disse syskenbånna, alle ungene i Hedmark, bør vokse opp i en kultur for læring som gir dem den kunnskapen de trenger.

For å hjelpe til på den veien, har mange aktører innen barns og unges samlet seg under begrepet Kultur for læring. 

I lenkene under vil dere finne informasjon om målsetningen, Fou-skole og Fou-barnehage. 

Vi tar gjerne tilbakemeldinger om det er mer dere mener burde vært med på disse sidene.

FoU skole

FoU Barnehage

Målsettingen

 

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 23.03.2023

Samling for barnehagemyndigheter og skoleeiere

Statsforvalteren i Innlandet ved Barnehage og opplæring inviterer til en felles samling for barnehagemyndighet og private og offentlige skoleeiere, på Scandic Lillehammer hotell 30.-31.august.


Publisert 06.03.2023

Behandling av søknader om videreutdanning for studieåret 23/24

Barnehage- og skoleeier har nå tilgang til å behandle søknader om videreutdanning i søknadssystemet. Fristen er 15. mars.


Publisert 06.02.2023

Videreutdanning i barnehage og skole

Fra 1. februar er det mulig for ansatte i barnehager og skoler å søke på videreutdanning gjennom Utdanningsdirektoratet sin studiekatalog. 


Publisert 20.12.2022

Nytt fra nyttår 2023

Utdanningsdirektoratet har laget en oversikt over hva som er nytt fra 2023 for barnehage og skole.


Publisert 13.12.2022

Høring og høringskonferanser om kompetanse- og karriereutvikling for barnehage og skole (NOU 2022:13)

Nå kan du si din mening om rapporten fra utvalget for etter- og videreutdanning i barnehage og skole. Fristen for å komme med innspill er 28. februar 2023.


Publisert 24.10.2022

Bekymringsfullt fravær - hvordan forebygge og følge opp!

Tematikken omkring bekymringsfullt fravær fra skolen er høyst aktuell om dagen. Det rapporteres stadig om elever som ikke møter på skolen og skoler som opplever det krevende å følge opp.


Publisert 26.09.2022

Foredrag om relasjonsarbeid med barn og unge på ulike utviklingsstadier – med Hedvig Montgomery

Statsforvalteren i Innlandet ønsker å invitere til foredrag med Hedvig Montgomery om relasjonsarbeid med barn og unge på ulike utviklingsstadier.


Publisert 16.08.2022

Feil informasjon om midlertidig godkjenning av barnehager

Utdanningsdirektoratet har dessverre gått ut med feil informasjon om at kommunen kan få mulighet til å godkjenne barnehager og barnehageplasser midlertidig, og at de kan nedskalere barnehagetilbudet når det ikke lenger er behov for det.


Publisert 07.06.2022

Bærekraftig velferdsapparat i kommunene og fylkeskommunen – i lys av endringer i velferdstjenestene - Webinar

01.08.22 endres velferdslovgivningen om sammarbeid, utvikling og tilrettelegging av kompetanse i laget rundt barnet/eleven.


Publisert 25.04.2022

SePU-konferansen 2022 - Aktør i egen læring

Konferansen skal være en møteplass hvor deltakerne inspireres til å ta nye steg i forbedring av læring og læringsmiljø. Konferansen tar opp aktuelle tema sett i forhold til regional kompetanseutvikling for barnehage og skole.