Utvidet søknadsfrist - Svømmetilskudd barnehage 2023

Bildet er hentet fra Pixabay

Det er  fortsatt mulig å søke tilskudd til svømmeopplæring i barnehager.
Statsforvalteren har per 2. mai fortsatt tilgjengelige tilskuddsmidler.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 02.05.2023

Tilskudd til svømmeopplæring i barnehager

Kommuner, frivillige organisasjoner og barnehager kan søke om tilskudd for at barnehagebarn blir trygge i vann og får bedre svømmeferdigheter. 
Svømmeopplæringen skal skje i barnehagens åpningstid og skal i hovedsak foregå i basseng. Tilskuddet skal bidra til  å gi barn i alderen 4-6 år i barnehage tilstrekkelig svømmeopplæring, og det er viktig at gutter og jenter får et likeverdig tilbud. Tilskuddssats for 2023 er på intill 2 000,- per barn. Tilskuddets størrelse fastsettes av Statsforvalteren. 

  • Tilskuddet skal i sin helhet brukes til aktiviteter relatert til svømmeopplæring av barna. 
  • Tilskuddsmottakerne velger selv hvordan opplæringen organiseres og gjennomføres.
  • Tilskuddet kan også brukes til å dekke transport til og fra svømmehall.

Send søknad til statsforvalter i eget fylke

Søknader trenger ikke gå via kommunen eller en frivillig organisasjon. Det vil si at frivillige organisasjoner og barnehager kan velge å sende søknad om tilskudd direkte til statsforvalteren.

For å få utbetalt svømmetislkudd for 2023 må Statsforvalteren ha mottatt rapport på bruk av eventuelt tidligere tildelt svømmetislkuddd. 

Søknader behandles fortløpende frem til tildelte midler for 2023 tar slutt

Rapporteringskrav

Kommuner, barnehager og frivillige organisasjonene skal rapportere til Statsforvalteren i Innlandet på hvor mange barn som har gjennomført svømmeopplæringen, fordelt på barn i kommunale og private barnehager. Frist for rapportering på bruk av svømmetilskudd og søknad om overføring av midler er satt til 10. januar 2024.