Videreutdanning i barnehage og skole

Fra 1. februar er det mulig for ansatte i barnehager og skoler å søke på videreutdanning gjennom Utdanningsdirektoratet sin studiekatalog. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 06.02.2023

Barnehage:

Følgende kan søke om videreutdanning:

  • barnehagelærere som er ansatt i en barnehage
  • andre ansatte i barnehagen med treårig barnefaglig utdanning som ønsker å utdanne seg som pedagogisk leder ved å studere TiB (tillgsutdanning i barnehagepedagogikk)

Skole:

Stipend- og vikarordningen er for lærere som er i arbeid

  • i grunnskolen og videregående opplæring
  • i voksenopplæring på nivåene for grunnskole og videregående
  • i kulturskoler
  • ved skoler som er godkjent etter privatskoleloven og har driftstillatelse

Viktige datoer studieåret 2023/2024 (barnehage og skole)

1. februar: Studiekatalog og søknadsskjema tilgjengelig på udir.no

1. mars: søknadsfrist for all som søker videreutdanning

15. mars: Frist for barnehageeier og skoleeier for å godkjenne eller avslå søknader, og til å prioritere mellom godkjente søknader. For private barnehager er det styrer som gjør dette.

30. april: Frist for Udir for å behandle søknader som er godkjent av eier.

31. mai: Frist for universitetene og høgskolene til å vurdere og foreta formelt opptak på studiene.

1. september: Frist for eier for å bekrefte deltakelse.

Oktober/november 2023: Utbetaling av tilretteleggingsmidler for høstsemestert.

15. mars 2024: Frist for eier for å bekrefte studentens fortsatt deltakelse i vårsemesteret.

mai/juni 2024: Utbetaling av tilrettleggingsmidler for vårsemesteret.

Ledere:

Styrere og rektorer kan også søke videreutdanning

 

 

NB: Det er viktig at ledere i kommunene har riktige tilganger i UBAS slik at søknadene kan godkjennes innen fristene som er satt.