Videreutdanning i barnehage og skole

Fra 1. februar er det mulig for ansatte i barnehager og skoler å søke på videreutdanning gjennom Utdanningsdirektoratet sin studiekatalog. 

Publisert 06.02.2023

Barnehage:

Følgende kan søke om videreutdanning:

  • barnehagelærere som er ansatt i en barnehage
  • andre ansatte i barnehagen med treårig barnefaglig utdanning som ønsker å utdanne seg som pedagogisk leder ved å studere TiB (tillgsutdanning i barnehagepedagogikk)

Skole:

Stipend- og vikarordningen er for lærere som er i arbeid

  • i grunnskolen og videregående opplæring
  • i voksenopplæring på nivåene for grunnskole og videregående
  • i kulturskoler
  • ved skoler som er godkjent etter privatskoleloven og har driftstillatelse

Viktige datoer studieåret 2023/2024 (barnehage og skole)

1. februar: Studiekatalog og søknadsskjema tilgjengelig på udir.no

1. mars: søknadsfrist for all som søker videreutdanning

15. mars: Frist for barnehageeier og skoleeier for å godkjenne eller avslå søknader, og til å prioritere mellom godkjente søknader. For private barnehager er det styrer som gjør dette.

30. april: Frist for Udir for å behandle søknader som er godkjent av eier.

31. mai: Frist for universitetene og høgskolene til å vurdere og foreta formelt opptak på studiene.

1. september: Frist for eier for å bekrefte deltakelse.

Oktober/november 2023: Utbetaling av tilretteleggingsmidler for høstsemestert.

15. mars 2024: Frist for eier for å bekrefte studentens fortsatt deltakelse i vårsemesteret.

mai/juni 2024: Utbetaling av tilrettleggingsmidler for vårsemesteret.

Ledere:

Styrere og rektorer kan også søke videreutdanning

 

 

NB: Det er viktig at ledere i kommunene har riktige tilganger i UBAS slik at søknadene kan godkjennes innen fristene som er satt.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.