Storhamar videregående skole er vinner av Dronning Sonjas skolepris

Illustrasjon av Storhamar VGS
Skjermdump fra Storhamar videregående skole sin hjemmeside

Dronning Sonjas skolepris for likeverd og inkludering går i 2023 til Storhamar videregående skole

Publisert 10.10.2023

Storhamar videregående skole i Innlandet, har over flere år jobbet systematisk med å styrke medvirkning for elever og skape et godt læringsmiljø for alle på skolen. Nå anerkjennes de for det viktige arbeidet. Prisen deles ut 30. november.

Dronnings Sonjas skolepris går annethvert år til en skole som merker seg ut ved å praktisere likeverd og inkludering på en fullverdig måte.

Statsforvalteren i Innlandet gratulerer både elever og ansatte ved Storhamar videregående skole med prisen.

Juryleder Inga Bostad sier at årets vinner har klare og ambisiøse mål for skolens læringsmiljø, og for arbeidet med inkludering og likeverd. Det gode systematiske arbeidet viser seg både i tiltak og i resultatene ved skole.

Skolen har utviklet den såkalte Storhamar-modellen for å involvere elever aktivt i hvordan de jobber. Elevene opplever å være en del av skolen, og ikke bare at der er der for å lære, bli studieforberedt eller skolert for yrkeslivet. Det var elevene selv som tok initiativ til årets søknad fra skolen.

Vi viser til pressemeldingen fra utdanningsdirektoratet.
Dronning Sonjas skolepris for likeverd og inkludering går til Storhamar videregående skole (udir.no)

Hennes Majestet Dronningen.
Hennes Majestet Dronningen. Foto: Foto: Jørgen Gomnæs / Det kongelige hoff.