Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
september 2022
22. sep 38 Statsforvalteren i Rogaland Tilsynskonferansen 2022 Clarion Hotel Energy, Stavanger
22. sep 38 Husbanken og Statsforvalteren i Rogaland Fagdag om startlån Statsforvalteren i Rogaland, Statens hus i Stavanger, Lagårdsveien 44
21. sep 38 NAPHA, Husbanken, Bergen kommune, Kinn kommune og statsforvaltarane i Vestland, Rogaland og Nordland Housing First - webinar om erfaringer i kommunene Digitalt (Teams)
21. sep 38 Statsforvalteren i Rogaland GSI 2022: Digital samling TEAMS
21. sep 38 Statsforvaltaren i Rogaland Tilskotssamling for landbruksforvaltninga Statens hus, lagårdsveien 44, Stavanger
20. sep 38 Statsforvalteren i Rogaland Samling for nyansatte rådgivere i PPT Statens Hus , Møterom 1 i første etasje
20. sep 38 Statsforvaltaren i Rogaland Rullering av Regionalt miljøprogram i Rogaland, temamøte om klima, jordliv og jordhelse Digitalt, på Teams
16. sep 37 Rogaland fylkeskommune, Statsforvalteren i Rogaland, KS, Karmøy kommune, KoRus Stavanger og RVTS Vest Nettverkssamling om selvmordsforebygging Natvigs Minde, Engøyholmen
15. sep 37 Rogaland skognæringsforum i samarbeid med Statsforvaltaren i Rogaland, Rogaland bondelag og Rogaland treforum Fagdag om landbruksbygg i tre Bryne kro og hotell
14. sep - 15. sep 37 Statsforvaltaren i Rogaland Nettverkssamling for samfunnstryggleik og beredskap Utstein Kloster hotell, Stavanger kommune
14. sep 37 Stavanger kommune, Statsforvalteren i Rogaland, KoRus Stavanger, Helse Stavanger, A-larm og Recovery Kompetanse Aktivitetsmessen "Fyll dagene" 2022 DNB Arena, Stavanger
13. sep 37 Statsforvaltaren i Rogaland og Rogaland fylkeskommune AVLYST. Rullering av Regionalt miljøprogram i Rogaland, temamøte om kulturminne og kulturmiljø Digitalt på Teams
12. sep 37 Statsforvalteren i Innlandet, Statsforvalteren i Rogaland, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark og Statsforvalteren i Møre og Romsdal Webinar grunnopplæring prosjektledelse Nettmøte - Teams
08. sep 36 USHT Rogaland og Statsforvalteren i Rogaland Utviklingskonferansen 2022 Clarion Hotel Energy
08. sep 36 Statsforvalteren i Rogaland, Stavanger kommune, Funkishuset, Sandnes kommune, A-larm, KoRus Stavanger og Helse Vest Overdosekonferansen 2022 Clarion Hotel Energy, Ishockeyveien 2, 4021 Stavanger
07. sep 36 Statsforvalternes regionskontakter i samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet Digitalt ekspertkurs for økonomi og gjeldsrådgivning i Nav Digitalt - Microsoft Teams
05. sep - 06. sep 36 Samarbeidskonferansen - Samarbeid og medbestemmelse i fremtidens arbeidsliv Radisson Blu Atlantic hotel, Stavanger
august 2022
31. aug - 01. sep 35 Statsforvalteren i Rogaland Opplæring i sosialtjenesteloven for nyansatte i NAV-kontorene Quality Hotel Maritim Haugesund,Åsbygata 3 5528 Haugesund.
29. aug 35 Statsforvaltaren i Rogaland, Rogaland fylkeskommune og Rogaland bondelag Rullering av Regionalt miljøprogram i Rogaland, temamøte om friluftsliv Digitalt på Teams
25. aug 34 Helse Fonna, Statsforvalterne i Vest og Rogaland, Høgskulen i Vestandet, Fousam Recovery Base, Bømlo, Karmøy, Haugesund, KoRus Stavanger Rus- og psykisk helse fagdag Høgskulen Vestland, avdeling Haugesund, auditoriet
23. aug 34 Rogaland fylkeskommune Nettmøte om finansieringsordningar for næringsutvikling og forsking Digitalt
juni 2022
22. jun 25 Statsforvalteren i Rogaland og Rogaland fylkeskommune Åpent innspillsmøte om gjødselressursene i Rogaland – Prioriteringer i Matstrategi for Rogaland og Regionalt miljøprogram Digitalt på Teams
20. jun 25 TEAL og Stavanger kommune Agrigründersamling på Klosterøy Klostergarden, Klosterøy
16. jun 24 USHT Helse Fonna, Statsforvalteren i Rogaland og Statsforvalteren i Vestland Utviklingskonferanse i Haugesund Quality Hotel Maritim Haugesund
14. jun 24 Skogselskapet i Rogaland i samarbeid med Statsforvaltaren i Rogaland, Rogaland fylkeskommune og Strand kommune Grønt skifte i praksis - fagseminar om økonomiske klimatiltak i skog Villa Rosehagen Jørpeland. Adresse: Vågabakken 1, 4100 Jørpeland
10. jun 23 Husbanken, Statsforvalteren i Vestland, Statsforvalteren i Nordland og Statsforvalteren i Rogaland, Housing First Bergen og NAPHA Digital opplæring i Housing First Webinar
09. jun 23 Statsforvalteren i Innlandet, Statsforvalteren i Rogaland og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark Webinar om prosjektledelse - oppfølgingswebinar - tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav Teams
08. jun - 09. jun 23 Statsforvaltaren i Rogaland, landbruksavdelinga Fagsamling for landbruksforvaltninga i Rogaland Utstein kloster hotell, Mosterøyveien 661, Mosterøy
07. jun - 08. jun 23 Norsk Landbruksrådgiving Rogaland Markvandring i småskala grønsaksproduksjon Karmøy, Sveio, Randaberg, Sandnes
mai 2022
31. mai 22 Statsforvalteren i Rogaland Inspirasjonstur - Verdiskaping på gårdens premisser Sandnes og Gjesdal
24. mai 21 KS og Statsforvaltaren i Rogaland Kommuneøkonomidagen 2022 Clarion Hotel Stavanger
24. mai 21 Skogselskapet i Rogaland, Norsk gartnerforbund, Statsforvaltaren i Rogaland, CH4 og Rogaland fylkeskommune Fagdag på Bryne om flisbasert bioenergi til oppvarming av veksthus Bryne kro og hotell, Morenefaret 3, 4340 Bryne
24. mai 21 Statsforvalteren i Rogaland Nettverkssamling for ansatte i NAV som jobber med kvalifiseringsprogrammet (KVP) Clarion Energy Hotel, Stavanger
24. mai 21 Tysvær kommune og Statsforvaltaren i Rogaland Regional samling om RMP/SMIL på Haugalandet Haugesund
23. mai - 24. mai 21 Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvaltaren i Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, og Rogaland Grunnkurs i økonomisk rådgivning 23.-24. mai Digitalt - Nettmøte i Teams
19. mai 20 Hjelmeland kommune og Statsforvalteren i Rogaland. Regional samling om RMP/SMIL i Ryfylke Hjelmeland
19. mai 20 Statsforvalteren i Rogaland og Rogaland fylkeskommune Webinar om skog- og arealbruks klimabidrag i kommunale planer Teams
18. mai - 19. mai 20 Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvaltaren i Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, og Rogaland Grunnkurs i økonomisk rådgjeving 18.-19. mai Digitalt - Nettmøte i Teams
12. mai 19 Norsk Landbruksrådgiving Rogaland Markdag om målretta beiting Marianne Haga, Furenesveien 119, 4308 Sandnes.
12. mai 19 Statsforvalteren i Rogaland Nettverkssamling- Barneperspektivet i Nav Radisson BLU Atlantic Hotel, Stavanger
12. mai 19 Sandnes kommune og Statsforvalteren i Rogaland. Regional samling om RMP/SMIL på Jæren Sandnes
11. mai 19 Prosjektet "Målretta beiting for bedre jord- og økosystemhelse" Webinar om hvordan måle regenerativt landbruk Teams
11. mai 19 Satsinga Arbeid for god dyrehelse og dyrevelferd i Rogaland Velkomen til opent stormøte i Tysvær - Framtidas dyrehald Tysværtunet storsal
11. mai 19 Sokndal kommune og Statsforvalteren i Rogaland. Regional samling om RMP/SMIL i Dalane Sokndal.
10. mai 19 Satsinga Arbeid for god dyrehelse og dyrevelferd i Rogaland Velkomen til opent stormøte på Undheim - Framtidas dyrehald Undheim samfunnshus
05. mai 18 RVTS, Statsforvalteren i Vestlandet og Rogaland Fordjupningskurs i snakkemedbarn.no Teams
05. mai 18 Statsforvalternes regionskontakter i samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet Ekspertkurs i økonomisk rådgjeving Digitalt - Microsoft Teams
04. mai 18 Rogaland fylkeskommune og Statsforvalteren i Rogaland Arealnøytralitet og effekter av arealendringer Teams
03. mai 18 Universitetet i Stavanger, Utdanningsforbundet i Rogaland og Statsforvalteren i Rogaland Barnehagekonferansen 2022 Universitetet i Stavanger, Kjell Arholms hus, Aud. 1
03. mai 18 Statsforvalteren i Rogaland Webinar om spesialpedagogisk tilrettelegging TEAMS
Dato Arrangement
september 2022
22. sep Tilsynskonferansen 2022
22. sep Fagdag om startlån
21. sep Housing First - webinar om erfaringer i kommunene
21. sep GSI 2022: Digital samling
21. sep Tilskotssamling for landbruksforvaltninga
20. sep Samling for nyansatte rådgivere i PPT
20. sep Rullering av Regionalt miljøprogram i Rogaland, temamøte om klima, jordliv og jordhelse
16. sep Nettverkssamling om selvmordsforebygging
15. sep Fagdag om landbruksbygg i tre
14. sep - 15. sep Nettverkssamling for samfunnstryggleik og beredskap
14. sep Aktivitetsmessen "Fyll dagene" 2022
13. sep AVLYST. Rullering av Regionalt miljøprogram i Rogaland, temamøte om kulturminne og kulturmiljø
12. sep Webinar grunnopplæring prosjektledelse
08. sep Utviklingskonferansen 2022
08. sep Overdosekonferansen 2022
07. sep Digitalt ekspertkurs for økonomi og gjeldsrådgivning i Nav
05. sep - 06. sep Samarbeidskonferansen - Samarbeid og medbestemmelse i fremtidens arbeidsliv
august 2022
31. aug - 01. sep Opplæring i sosialtjenesteloven for nyansatte i NAV-kontorene
29. aug Rullering av Regionalt miljøprogram i Rogaland, temamøte om friluftsliv
25. aug Rus- og psykisk helse fagdag
23. aug Nettmøte om finansieringsordningar for næringsutvikling og forsking
juni 2022
22. jun Åpent innspillsmøte om gjødselressursene i Rogaland – Prioriteringer i Matstrategi for Rogaland og Regionalt miljøprogram
20. jun Agrigründersamling på Klosterøy
16. jun Utviklingskonferanse i Haugesund
14. jun Grønt skifte i praksis - fagseminar om økonomiske klimatiltak i skog
10. jun Digital opplæring i Housing First
09. jun Webinar om prosjektledelse - oppfølgingswebinar - tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav
08. jun - 09. jun Fagsamling for landbruksforvaltninga i Rogaland
07. jun - 08. jun Markvandring i småskala grønsaksproduksjon
mai 2022
31. mai Inspirasjonstur - Verdiskaping på gårdens premisser
24. mai Kommuneøkonomidagen 2022
24. mai Fagdag på Bryne om flisbasert bioenergi til oppvarming av veksthus
24. mai Nettverkssamling for ansatte i NAV som jobber med kvalifiseringsprogrammet (KVP)
24. mai Regional samling om RMP/SMIL på Haugalandet
23. mai - 24. mai Grunnkurs i økonomisk rådgivning 23.-24. mai
19. mai Regional samling om RMP/SMIL i Ryfylke
19. mai Webinar om skog- og arealbruks klimabidrag i kommunale planer
18. mai - 19. mai Grunnkurs i økonomisk rådgjeving 18.-19. mai
12. mai Markdag om målretta beiting
12. mai Nettverkssamling- Barneperspektivet i Nav
12. mai Regional samling om RMP/SMIL på Jæren
11. mai Webinar om hvordan måle regenerativt landbruk
11. mai Velkomen til opent stormøte i Tysvær - Framtidas dyrehald
11. mai Regional samling om RMP/SMIL i Dalane
10. mai Velkomen til opent stormøte på Undheim - Framtidas dyrehald
05. mai Fordjupningskurs i snakkemedbarn.no
05. mai Ekspertkurs i økonomisk rådgjeving
04. mai Arealnøytralitet og effekter av arealendringer
03. mai Barnehagekonferansen 2022
03. mai Webinar om spesialpedagogisk tilrettelegging