Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
desember 2022
14. des 50 Statsforvaltaren i Rogaland Kurs om kommunale garantier Digitalt
14. des 50 Statsforvalteren i Rogaland Fagsamling- Barneperspektivet i Nav Sola Strand hotell, Axel Lunds veg 27, Sola
08. des 49 Statsforvalteren og Fylkeskommunen i Rogaland Samling om tema i integreringslov og voksenopplæring Quality Hotel Residence, Sandnes
07. des 49 Statsforvalteren i Rogaland, Innovasjon Norge Rogaland og Rogaland fylkeskommune Kva kan bønder i Rogaland søke Innovasjon Norge om i 2023? Digitalt på Teams
06. des 49 Arbeids -og velferdsdirektoratet Åpen dag om digitale løsninger for økonomisk sosialhjelp Digital
05. des - 07. des 49 Statsforvaltaren i Trøndelag og Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal og Rogaland Videregåande kurs i økonomisk rådgivning 5.-7. desember Digitalt - Nettmøte i Teams
01. des 48 Rogaland landbrukspark i samarbeid med fleireet Rogaland Agder, NLR Rogaland, Tine, Opent møte om faggrunnlag for revisjon av gjødselvareregelverket Undheim samfunnshus
01. des 48 Statsforvalteren i Troms og Finnmark FØRST OG FREMST! Barn sine rettar - eit verktøy for tidleg innsats Digitalt
november 2022
30. nov 48 Statsforvalteren i Rogaland og NAV Rogaland Fagsamling- Arbeid med ungdom i NAV Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger, Olav V s gate 3
30. nov - 01. des 48 Statsforvalteren i Rogaland Barnevernledersamling 2022 Hotel Energy Stavanger
30. nov 48 NAPHA, Husbanken, Bergen kommune, Kinn kommune og statsforvaltarane i Vestland, Rogaland og Nordland Housing First - webinar om erfaringsmedarbeiderens bidrag Digitalt (Teams)
29. nov 48 Statsforvalteren i Rogaland Nettverkssamling for ansatte i NAV som jobber med kvalifiseringsprogrammet (KVP) Radisson BLU Atlantic, Stavanger
29. nov 48 Statsforvalteren i Rogaland, KoRus Stavanger Rus- og psykisk helsekonferansen 2022 Radisson Blu Atlantic Hotell
29. nov 48 Statsforvaltaren i Vestland, Statsforvaltaren i Rogaland og KORUS Bergen Rådgjevande eining i russaker Teams - lenkje blir sendt påmelde deltakarar
24. nov 47 Stasforvaltaren i Rogaland Seminar: Unngå miljøskader ved tiltak i sjø Scandic Stavanger Forus
23. nov - 24. nov 47 Statsforvalteren i Rogaland Inkluderende barnehage og skolemiljø, regional samling pulje 5 Clarion hotel Energy
23. nov 47 Skogselskapet i Rogaland og Statsforvaltaren i Rogaland med støtte frå Rogaland fylkeskommune og i samarbeid med Innovasjon Norge, Rogaland bondelag, NLR Rogaland og Norsk gartnerforbund. Bioenergi for varmeproduksjon i jordbruket Nesheimtunet, Saudavegen 7194, 5578 Nedre Vats
22. nov 47 Statsforvalteren i Rogaland Nettverkssamling- Økonomisk rådgivning Clarion hotel Energy, Ishockeyveien 2 Stavanger
16. nov 46 Statsforvaltaren i Rogaland Dialogmøte for kommunal landbruksforvaltning Clarion Hotell Energy
16. nov 46 Statsforvalteren i Rogaland BASIL - samling TEAMS
14. nov 46 Statsforvaltarane i Vestland og Rogaland Møte om FACT sikkerhet – styrkt samarbeid og betre tenester Quality Hotel Maritim, Haugesund
09. nov 45 Statsforvalteren i Rogaland Bærekraftsuka: Oppvekstkonferansen 2022 Clarion Hotel Air, Sola + digitalt
09. nov 45 Statsforvalteren i Rogaland Bærekraftsuka: Seminar for aktører innen strandrydding/marin forsøpling Friluftshuset på Orre
08. nov 45 Statsforvalteren i Rogaland Bærekraftsuka: åpent nettarrangement om klimaomstilling Microsoft Teams-møte
08. nov - 11. nov 45 Statsforvalterne i Nordland, Møre og Romsdal, Vestland og Oslo og Viken Webinarserie om Inn på tunet 8.-11.november Webinar
07. nov 45 Statsforvalteren i Rogaland Bærekraftsuka: Webinar om KS sitt Fremtidsverktøy Teams
07. nov 45 Statsforvalteren i Rogaland Bærekraftsuka: Webinar om framtidsfullmakter Digitalt
07. nov 45 Statsforvalteren i Rogaland Bærekraftsuka: Åpning 2022 Facebook live
05. nov 44 Statsforvaltaren i Rogaland Ladestasjon med fagleg påfyll. Bonde til bonde Møterom Jæren. Forum Expo
04. nov 44 Statsforvalteren i Rogaland Informasjonsmøte om tilskotsordningane Digitalt
03. nov 44 Stavanger kommune Stavanger kommune arrangerer seminar Folkets Hus, Stavanger
oktober 2022
27. okt 43 Statsforvalteren i Rogaland i samarbeid med Utdanningsdirektoratet Skolering av fagpersoner i matematikk, norsk og engelsk i grunnskolen Digitalt
26. okt 43 Statsforvalteren i Rogaland Statsforvalterens plan- og byggesakskonferanse 2022 Radisson Blu Atlantic Hotel
25. okt 43 Statsforvalteren i Rogaland Regelverksamling 2. Spes.ped Statens Hus, Møterom 3 i første etasje
25. okt 43 Koordinerande enhet ved Stavanger universitetssjukehus i samarbeid med Statsforvalteren i Rogaland Møteplassen innen habilitering og rehabilitering Stavanger universitetssjukehus, Aula sydbygget
20. okt 42 Statsforvalteren i Rogaland Regelverksamling barnehagemyndighet Teams
20. okt 42 RVTS Vest, Statsforvaltarane i Vestland og Rogland Korleis snakke med barn og unge om vald og overgrep Digitalt
19. okt - 20. okt 42 NLR Rogaland og Statsforvalteren i Rogaland Kurs i marknadshage Genoloftet, Postvegen 212, Særheim i Klepp.
19. okt - 20. okt 42 Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvaltaren i Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, og Rogaland Videregående kurs i økonomisk rådgivning 19.-21. oktober Digitalt - Nettmøte i Teams
18. okt 42 Statsforvalteren i Rogaland Samarbeidsmøte mellom kommuneoverlegene og fylkeslegen i Rogaland 18.10.2022 Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger
17. okt - 18. okt 42 Statsforvalterne i Innlandet, Rogaland og Agder, samt Nav Innlandet og Nav Rogaland Nettverks- og erfaringssamling Scandic Sandefjord
12. okt - 02. nov 41 - 44 Statsforvalteren i Rogaland i samarbeid Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Helsehuset i Stavanger kommune, Regionalt kompetansesenter for Statsforvalteren rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR), Kompetansesenter for rus i Rogaland (KORUS) og SESAM – Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling Fagdag om alkohol og aldring Stavanger: Gaffel og Karaffel, Øvre Holmegate 20 / Haugesund: undervisningslokaler Bjørgene omsorgssenter, Dikterveien 29
06. okt 40 Statsforvalteren i Rogaland i samarbeid med fleire Fagdag om regenerativt landbruk og bygging av fruktbar jord, Øksnevad Auditoriet på Øksnevad vgs, Jærvegen 990, Klepp
06. okt - 07. okt 40 Statsforvalteren i Rogaland Kurs i offentleg helsearbeid Scandic Stavanger City
05. okt 40 Statsforvalteren i Rogaland På lik linje med andre - bolig for barn og unge med nedsatt funksjonsevne Teams. (Påmeldte mottar lenke ila 04. oktober)
05. okt 40 Statsforvalteren i Rogaland Trygt og godt på skolen og i barnehagen Teams
04. okt 40 Statsforvalteren i Rogaland i samarbeid med fleire Fagdag om regenerativt landbruk og bygging av fruktbar jord, Sandeid Sandeid Samfunnshus, Sandeidvegen 813, Sandeid
03. okt - 06. okt 40 Kompetansenettverk for lokalmat Sør Innføringskurs i ysting og foredling av rå melk Stavanger Ysteri, Rylkegata 13, Stavanger
september 2022
30. sep 39 Statsforvaltaren i Rogaland, Rogaland fylkeskommune Rullering av Regionalt miljøprogram i Rogaland, temamøte om forureining frå jordbruket Digitalt, på Teams
28. sep - 29. sep 39 Statsforvaltaren i Rogaland og Statsforvaltaren i Agder Kulturlandskapskurs Grand hotell Egersund
Dato Arrangement
desember 2022
14. des Kurs om kommunale garantier
14. des Fagsamling- Barneperspektivet i Nav
08. des Samling om tema i integreringslov og voksenopplæring
07. des Kva kan bønder i Rogaland søke Innovasjon Norge om i 2023?
06. des Åpen dag om digitale løsninger for økonomisk sosialhjelp
05. des - 07. des Videregåande kurs i økonomisk rådgivning 5.-7. desember
01. des Opent møte om faggrunnlag for revisjon av gjødselvareregelverket
01. des FØRST OG FREMST! Barn sine rettar - eit verktøy for tidleg innsats
november 2022
30. nov Fagsamling- Arbeid med ungdom i NAV
30. nov - 01. des Barnevernledersamling 2022
30. nov Housing First - webinar om erfaringsmedarbeiderens bidrag
29. nov Nettverkssamling for ansatte i NAV som jobber med kvalifiseringsprogrammet (KVP)
29. nov Rus- og psykisk helsekonferansen 2022
29. nov Rådgjevande eining i russaker
24. nov Seminar: Unngå miljøskader ved tiltak i sjø
23. nov - 24. nov Inkluderende barnehage og skolemiljø, regional samling pulje 5
23. nov Bioenergi for varmeproduksjon i jordbruket
22. nov Nettverkssamling- Økonomisk rådgivning
16. nov Dialogmøte for kommunal landbruksforvaltning
16. nov BASIL - samling
14. nov Møte om FACT sikkerhet – styrkt samarbeid og betre tenester
09. nov Bærekraftsuka: Oppvekstkonferansen 2022
09. nov Bærekraftsuka: Seminar for aktører innen strandrydding/marin forsøpling
08. nov Bærekraftsuka: åpent nettarrangement om klimaomstilling
08. nov - 11. nov Webinarserie om Inn på tunet 8.-11.november
07. nov Bærekraftsuka: Webinar om KS sitt Fremtidsverktøy
07. nov Bærekraftsuka: Webinar om framtidsfullmakter
07. nov Bærekraftsuka: Åpning 2022
05. nov Ladestasjon med fagleg påfyll. Bonde til bonde
04. nov Informasjonsmøte om tilskotsordningane
03. nov Stavanger kommune arrangerer seminar
oktober 2022
27. okt Skolering av fagpersoner i matematikk, norsk og engelsk i grunnskolen
26. okt Statsforvalterens plan- og byggesakskonferanse 2022
25. okt Regelverksamling 2. Spes.ped
25. okt Møteplassen innen habilitering og rehabilitering
20. okt Regelverksamling barnehagemyndighet
20. okt Korleis snakke med barn og unge om vald og overgrep
19. okt - 20. okt Kurs i marknadshage
19. okt - 20. okt Videregående kurs i økonomisk rådgivning 19.-21. oktober
18. okt Samarbeidsmøte mellom kommuneoverlegene og fylkeslegen i Rogaland 18.10.2022
17. okt - 18. okt Nettverks- og erfaringssamling
12. okt - 02. nov Fagdag om alkohol og aldring
06. okt Fagdag om regenerativt landbruk og bygging av fruktbar jord, Øksnevad
06. okt - 07. okt Kurs i offentleg helsearbeid
05. okt På lik linje med andre - bolig for barn og unge med nedsatt funksjonsevne
05. okt Trygt og godt på skolen og i barnehagen
04. okt Fagdag om regenerativt landbruk og bygging av fruktbar jord, Sandeid
03. okt - 06. okt Innføringskurs i ysting og foredling av rå melk
september 2022
30. sep Rullering av Regionalt miljøprogram i Rogaland, temamøte om forureining frå jordbruket
28. sep - 29. sep Kulturlandskapskurs