Bærekraftsuka: Åpning 2022

Dato:
7. november 2022 09.00 - 10.30
Sted:
Facebook live
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland
Målgruppe:
Kommuner

Vi åpner årets Bærekraftsuke direkte fra Statens hus. Du kan følge åpningen via  Statsforvalterens facebookside.

 

 

Publisert 29.08.2022
 

09:00-09:10 

Åpning av Bærekraftsuka 2022 

v/Bent Høie, statsforvalter i Rogaland 

09:10-10:10 

Bærekraftige kommuner 

v/Kari Aina Eik, generalsekretær for internasjonale økonomiske relasjoner i FN (OiER) og leder for FN`s program for smarte, bærekraftige byer  

 

10:10-10:30 

Fra globale mål til lokal politikk- erfaringer med bruk av FNS bærekraftsmål som ramme for utarbeidelse av samfunnsdelen i Karmøy kommune 

v/Vibeke Vikse Johnsen, rådmann og Bjørn Andersen, kommunalsjef Oppvekst og kultur

 
 
 
 
 
Dato:
7. november 2022 09.00 - 10.30
Sted:
Facebook live
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland
Målgruppe:
Kommuner