Bærekraftsuka: Webinar om KS sitt Fremtidsverktøy

Dato:
7. november 2022 13.00 - 14.30
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland
Målgruppe:
kommunene
Påmeldingsfrist:
7. november 2022 08.00

KS har laget et verktøy for å hjelpe kommuner med å planlegge for fremtiden. Det blir vist til  utfordringer vi står ovenfor og ved hjelp av et utvalg av statistikk og indikatorer blir det gitt en status på hva som er situasjonen i dag. Basert på denne kan vi utforske ulike veivalg for fremtiden.

Publisert 06.10.2022

Fremtidsverktøyet 2040 består av tre steg som kan brukes på ulike arenaer. For eksempel kan parti, kommunestyrer, formannskap, utvalg og komiteer bruke verktøyet i dialog med kommunens administrasjon og innbyggere. 

Fagleder Henrik Dons Finsrud og spesialrådgiver Therese Sivertsen vil delta på vårt webinar med mer informasjon om deres satsing på «Fremtidsverktøyet 2040».

Webinaret blir tatt opp. Opptaket blir sendt til alle som har meldt seg på.

Dato:
7. november 2022 13.00 - 14.30
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland
Målgruppe:
kommunene
Påmeldingsfrist:
7. november 2022 08.00

Kontaktpersoner