Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
desember 2021
09. des 49 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Fagdag sjukeheimslegar Microsoft Teams
01. des 48 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Bruk av tvang og makt mot personar som har ei utviklingshemming Direktesending, Teams
01. des 48 Statsforvalterens nasjonale arbeidsgruppe Barnekonvensjonen i praksis (Sjumilssteget) Barn og unge har rett til å medvirke, men blir de hørt? Digitalt
november 2021
30. nov 48 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Samling i nettverket for bærekraftige bygg Molde fjordstuer
25. nov - 26. nov 47 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Fylkessamling IBSM pulje 4 Quality hotel Ålesund
24. nov 47 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Møte om barnevernsreforma Teams
24. nov 47 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, Møre og Romsdal fylkeskommune, Møre og Romsdal idrettskrets og Molde kommune Vi bryr oss – felles innsats mot vald i nære relasjonar Direktesending, Teams
16. nov - 13. jan 46 - 2 Miljødirektoratet, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), Statsforvaltaren og fylkeskommunen i Møre og Romsdal Digital oppfølgingsdel for Klimasamling for kommunane i Møre og Romsdal Teams eller anna videomøteverkty
16. nov 46 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Fylkessamling for samarbeidsforum - Lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring Scandic Alexandra, Molde
16. nov 46 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Fagsamling særlovane i landbruket Scandic Alexandra Molde
11. nov 45 Miljødirektoratet, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), Statsforvaltaren og fylkeskommunen i Møre og Romsdal Klimasamling for kommunane i Møre og Romsdal Ålesund
10. nov 45 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Kurs for profesjonelle verjer Vestnes Fjordhotell
09. nov - 10. nov 45 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal i samarbeid med flere Nettverkssamling for ACT- og FACT-teamene i Midt-Norge Scandic Alexandra Molde
09. nov - 10. nov 45 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Fagsamling for kommunale beredskapsmedarbeidarar Thon Hotel Fosnavåg
09. nov - 10. nov 45 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Demenskonferansen 2021 - AVLYST Digitalt
02. nov 44 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Introduksjonskurs for nye profesjonelle verjer Vestnes Fjordhotell
02. nov - 03. nov 44 Barneblikk, NTNU og Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Kurs i støttesamtaler i barselperioden Træffhuset, Molde
oktober 2021
27. okt - 28. okt 43 Statsforvalteren i Møre og Romsdal Skogsamling 2021 Thon Hotell Kristiansund
26. okt - 27. okt 43 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Kurs i offentleg helsearbeid Scandic Seilet, Molde
21. okt - 22. okt 42 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Samling for barnevernleiarane i Møre og Romsdal Scandic Alexandra, Molde
19. okt - 22. okt 42 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Innføring i sosialtenestelova for nytilsette Teams
06. okt - 07. okt 40 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Fagsamling jordbruk for kommunane Scandic Alexandra, Molde
05. okt - 07. okt 40 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Nytilsette i barneverntenesta i kommunane i Møre og Romsdal Hustadvika gjestegård
september 2021
28. sep 39 Det regionale støtteapparatet for Leve heile livet i Møre og Romsdal Webinar om helsehjelp Teams
15. sep 37 Det regionale støtteapparatet for Leve heile livet i Møre og Romsdal Webinar om aldersvennleg samfunn Digitalt - Teams
10. sep 36 NAPHA - Nasjonalt Kompetansesenter for Psykisk Helsearbeid og Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Digital nettverkssamling for rus- og psykisk helsearbeid i Møre og Romsdal Teams
08. sep 36 Statsforvalternes regionskontakter i samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet Digitalt ekspertkurs i økonomisk rådgivning Digitalt - teams
juli 2021
22. jul 29 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, Biskopen i Møre, Støttegruppa for 22. juli Nordvest og Moldejazz 22. juli. 10-årsmarkering Molde domkirke
juni 2021
08. jun - 09. jun 23 Statsforvaltarane i Trøndelag og Vestland, i samarbeid med statsforvaltarane i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal og Rogaland Digitalt vidaregåande kurs i økonomisk rådgjeving Digitalt – nettmøte i Teams
03. jun 22 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal i samarbeid med Husbanken Leige skal være eit trygt alternativ - bustadtilbod for personar med ROP-lidingar Teams
03. jun 22 Statsforvalteren i Møre og Romsdal og Statsforvalteren i Trøndelag Utredning og diagnostisering av demens og implementering av Nasjonal faglig retningslinje om demens Webinar
mai 2021
28. mai 21 Regionalt samarbeid i Midt-Norge Økt beredskap før sommerferien: Forebygging av ufrivillig etterlatelse i utlandet, negativ sosial kontroll og andre former for æresrelatert vold Digitalt
27. mai 21 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Basiskurs i økonomisk rådgjeving Teams
12. mai 19 Landbruksavdelinga hos Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Webinar om skogbruk og naturmangfald Teams
10. mai 19 Landbruksavdelinga hos Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Webinar om Regional vassforvaltningsplan Teams
10. mai - 11. mai 19 Statsforvaltarane i Trøndelag og Vestland, i samarbeid med statsforvaltarane i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal og Rogaland Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgjeving Digitalt – nettmøte i Teams
05. mai - 19. mai 18 - 20 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal i samarbeid med NAV Møre og Romsdal og Møre og Romsdal fylkeskommune Webinarer om introduksjonsprogram, regionreform og fylkeskommunen sine nye oppgaver Teams
03. mai 18 Arbeids- og velferdsdirektoratet, i samarbeid med Statsforvalterenes regionkontakter Digitalt ekspertkurs i økonomisk rådgivning Nettbasert - Teams
april 2021
29. apr 17 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Vernskog Teams
20. apr 16 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og tiltak i beiteområde Teams
20. apr - 21. apr 16 Statsforvaltarane i Trøndelag og Vestland, i samarbeid med statsforvaltarane i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal og Rogaland Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgjeving Digitalt - nettmøte i Teams
15. apr 15 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Inkluderande barnehage- og skulemiljø - pulje 4 Digitalt
14. apr 15 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Samhandling i pakkeforløp Digitalt
14. apr 15 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune Gruppearbeid i etterkant av kurs om klimabudsjett Teams
08. apr 14 Landbruksavdelinga hos Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Tømmermarknaden Teams
06. apr 14 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Webinar om produksjonstilskot - vilkår om vanleg jordbruksproduksjon Teams
mars 2021
30. mar 13 Tredriveren ved Statsforvalteren i Møre og Romsdal Kurs om fukt i trebygg Microsoft Teams
25. mar 12 Landbruksavdelinga hos Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Demo av Allma og informasjon frå Allskog Teams
23. mar - 25. mar 12 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Kurs i offentleg helsearbeid Teams
10. mar 10 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Kurs i akuttmedisin Scandic Alexandra i Molde.  Quality Hotel Waterfront i Ålesund.
Dato Arrangement
desember 2021
09. des Fagdag sjukeheimslegar
01. des Bruk av tvang og makt mot personar som har ei utviklingshemming
01. des Barn og unge har rett til å medvirke, men blir de hørt?
november 2021
30. nov Samling i nettverket for bærekraftige bygg
25. nov - 26. nov Fylkessamling IBSM pulje 4
24. nov Møte om barnevernsreforma
24. nov Vi bryr oss – felles innsats mot vald i nære relasjonar
16. nov - 13. jan Digital oppfølgingsdel for Klimasamling for kommunane i Møre og Romsdal
16. nov Fylkessamling for samarbeidsforum - Lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring
16. nov Fagsamling særlovane i landbruket
11. nov Klimasamling for kommunane i Møre og Romsdal
10. nov Kurs for profesjonelle verjer
09. nov - 10. nov Nettverkssamling for ACT- og FACT-teamene i Midt-Norge
09. nov - 10. nov Fagsamling for kommunale beredskapsmedarbeidarar
09. nov - 10. nov Demenskonferansen 2021 - AVLYST
02. nov Introduksjonskurs for nye profesjonelle verjer
02. nov - 03. nov Kurs i støttesamtaler i barselperioden
oktober 2021
27. okt - 28. okt Skogsamling 2021
26. okt - 27. okt Kurs i offentleg helsearbeid
21. okt - 22. okt Samling for barnevernleiarane i Møre og Romsdal
19. okt - 22. okt Innføring i sosialtenestelova for nytilsette
06. okt - 07. okt Fagsamling jordbruk for kommunane
05. okt - 07. okt Nytilsette i barneverntenesta i kommunane i Møre og Romsdal
september 2021
28. sep Webinar om helsehjelp
15. sep Webinar om aldersvennleg samfunn
10. sep Digital nettverkssamling for rus- og psykisk helsearbeid i Møre og Romsdal
08. sep Digitalt ekspertkurs i økonomisk rådgivning
juli 2021
22. jul 22. juli. 10-årsmarkering
juni 2021
08. jun - 09. jun Digitalt vidaregåande kurs i økonomisk rådgjeving
03. jun Leige skal være eit trygt alternativ - bustadtilbod for personar med ROP-lidingar
03. jun Utredning og diagnostisering av demens og implementering av Nasjonal faglig retningslinje om demens
mai 2021
28. mai Økt beredskap før sommerferien: Forebygging av ufrivillig etterlatelse i utlandet, negativ sosial kontroll og andre former for æresrelatert vold
27. mai Basiskurs i økonomisk rådgjeving
12. mai Webinar om skogbruk og naturmangfald
10. mai Webinar om Regional vassforvaltningsplan
10. mai - 11. mai Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgjeving
05. mai - 19. mai Webinarer om introduksjonsprogram, regionreform og fylkeskommunen sine nye oppgaver
03. mai Digitalt ekspertkurs i økonomisk rådgivning
april 2021
29. apr Vernskog
20. apr Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og tiltak i beiteområde
20. apr - 21. apr Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgjeving
15. apr Inkluderande barnehage- og skulemiljø - pulje 4
14. apr Samhandling i pakkeforløp
14. apr Gruppearbeid i etterkant av kurs om klimabudsjett
08. apr Tømmermarknaden
06. apr Webinar om produksjonstilskot - vilkår om vanleg jordbruksproduksjon
mars 2021
30. mar Kurs om fukt i trebygg
25. mar Demo av Allma og informasjon frå Allskog
23. mar - 25. mar Kurs i offentleg helsearbeid
10. mar Kurs i akuttmedisin