Samling for barnevernleiarane i Møre og Romsdal

Dato:
21. oktober 2021 11.00 - 22. oktober 2021 15.00
Sted:
Scandic Alexandra, Molde
Arrangør:
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal
Målgruppe:
Barnevernleiarar og team/fagleirarar. Inntil 4 deltakarar frå kvar teneste.

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal inviterar til samling for barnevernleiarane i Møre og Romsdal

Publisert 11.10.2021

Tid: 21. - 22. oktober 2021

Stad: Scandic Alexandra, Molde

Målgruppe: Barnevernleiarar og team/fagleirarar. Inntil 4 deltakarar frå kvar teneste.

Innhald dag 1:                             

Nytt frå Statsforvaltaren, m.a.

  • Rapporteringar og kartleggingar
  • Lovendringar
  • Tilsyn
  • Barnehuset – samarbeid med kommunane
  • Fylkesnemnda – status i Møre og Romsdal

Innhald dag 2:                              

Status Barnevernreform/kompetansestrategien

  • Status for dei ulike satsingsområda - erfaringar og drøftingar

Programmet er under utarbeiding og blir lagt ut i veke 41.

Økonomi: Statsforvaltaren dekkjer utgifter v/opphaldet.

Påmelding:  Det er elektronisk bindande påmelding innan 13.oktober 2021.  Påmeldingsskjema vil du fram til då finne lenger ned på denne sida.  Spørsmål knytt til påmeldinga di rettast på epost til sfmrkurs@statsforvalteren.no eller på telefon 71 25 85 05 / 71 25 85 11.

Stadfesting:  Du vil automatisk motta ei stadfesting direkte på din epost når påmeldinga er gjort.  Om du ikkje mottek slik stadfesting, er du ikkje blitt registrert som deltakar.  Sjekk om du har fylt ut alle felt.

Dato:
21. oktober 2021 11.00 - 22. oktober 2021 15.00
Sted:
Scandic Alexandra, Molde
Arrangør:
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal
Målgruppe:
Barnevernleiarar og team/fagleirarar. Inntil 4 deltakarar frå kvar teneste.