Skogsamling 2021

Dato:
27. oktober 2021 10.00 - 28. oktober 2021 13.00
Sted:
Thon Hotell Kristiansund
Arrangør:
Statsforvalteren i Møre og Romsdal
Målgruppe:
Offentleg forvaltning og andre som arbeider innanfor skogbruk i regionen

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal inviterer til Skogsamling.

Publisert 28.09.2021

Målgruppe: Offentleg forvaltning og andre som arbeider innanfor skogbruk i regionen.

Tid: 27. – 28. oktober 2021

Stad: Thon Hotell Kristiansund

Økonomi: Statsforvaltaren dekkjer kurskostnaden for kommunalt tilsette, men reise må dekkjast av den einskilde.

For andre deltakarar er følgande konferanseavgift som vert fakturert snarlig etter at bindande påmeldingsfrist har utløpt:

  • Deltaking kun 27. oktober inkl lunsj, kr 495,- (for dei som ikkje bur på hotellet)
  • Deltaking kun 28. oktober inkl lunsj, kr 495,- (for dei som ikkje bur på hotellet)
  • Deltaking både 27. og 28. oktober inkl lunsj, kr 990,- (for dei som ikkje bur på hotellet)
  • Middag om kvelden 27. oktober kr 465,- (for dei som ikkje bur på hotellet)
  • Deltaking begge dager inkl overnatting i enkeltrom og alle måltid, kr 2030,-

Påmelding:  Det er elektronisk bindande påmelding innan 10. oktober 2021.  Påmeldingsskjema vil du fram til då finne lenger ned på denne sida.  Spørsmål knytt til påmeldinga di rettast på epost til sfmrkurs@statsforvalteren.no eller på telefon 71 25 85 05 / 71 25 85 11.

Stadfesting:  Du vil automatisk motta ei stadfesting direkte på din epost når påmeldinga er gjort.  Om du ikkje mottek slik stadfesting, er du ikkje blitt registrert som deltakar.  Sjekk om du har fylt ut alle felt.

Dato:
27. oktober 2021 10.00 - 28. oktober 2021 13.00
Sted:
Thon Hotell Kristiansund
Arrangør:
Statsforvalteren i Møre og Romsdal
Målgruppe:
Offentleg forvaltning og andre som arbeider innanfor skogbruk i regionen