Fagsamling jordbruk for kommunane

Dato:
6. oktober 2021 11.00 - 7. oktober 2021 13.00
Sted:
Scandic Alexandra, Molde
Arrangør:
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal
Målgruppe:
Tilsette i kommunane i Møre og Romsdal

Invitasjon til fagsamling jordbruk for kommunane

Publisert 03.09.2021

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal inviterer tilsette i kommunane i Møre og Romsdal til fagsamling om jordbruk 6.-7. oktober 2021

Tid: 6. oktober kl 11:00 - 17:00, samt 7. oktober kl 08.30 - 13.00

Stad: Scandic Alexandra, Molde

Målgruppe: Tilsette i kommunane i Møre og Romsdal

Programmet blir samansett av forskjellige faglege og forvaltningsmessige tema innan jordbruk, med både innleigde og eigne foredragshaldarar, samt arbeid i grupper.  Vi gler oss til endeleg å kunne samlast for å snakke om forvaltning av jordbruk igjen.

Kostnad: Kostnader for møte og overnatting blir dekt av Statsforvaltaren i Møre og Romsdal.

Deltaking:

  • Deltaking begge dagar inkl lunsj (utan middag og overnatting)
  • Deltaking begge dagar inkl lunsj og middag (men utan overnatting)
  • Deltaking begge dagar inkl lunsj, middag og overnatting

Om du vil delta kun ein av dagane inkl lunsj, då velger du første alternativ og angir i merknadsfeltet i påmeldingsskjemaet om kva dag du ikkje deltek.

Overnatting for den som ynskjer det.

Påmelding: Det er elektronisk bindande påmelding innan 14. september 2021. Påmeldingsskjema vil du fram til då finne lenger ned på denne sida. Spørsmål knytt til påmeldinga di rettast på epost til sfmrkurs@statsforvalteren.no eller på telefon 71 25 85 05 / 71 25 85 11.

Stadfesting: Du vil automatisk motta ei stadfesting direkte på din epost når påmeldinga er gjort. Om du ikkje mottek slik stadfesting, er du ikkje blitt registrert som deltakar. Sjekk om du har fylt ut alle felt.

Dato:
6. oktober 2021 11.00 - 7. oktober 2021 13.00
Sted:
Scandic Alexandra, Molde
Arrangør:
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal
Målgruppe:
Tilsette i kommunane i Møre og Romsdal