Kurs om fukt i trebygg

Dato:
30. mars 2021 10.00 - 11.30
Sted:
Microsoft Teams
Arrangør:
Tredriveren ved Statsforvalteren i Møre og Romsdal
Målgruppe:
Prosjektledere for byggeprosjekter, ledere for utbygging/eiendom/kommunalteknikk, rådmenn og politikere, øvrige administrative representanter som er involvert i vedtaks- og innkjøps-/investeringsprosesser i kommunene og byggforvaltar

Tredriveren i Møre og Romsdal inviterer til kurs om bærekraftige bygg

Publisert 08.03.2021

Tid: 30. mars 2021 kl 10:00-11:30

Stad: Gjennom Microsoft Teams

Økonomi: Kurset er gratis

Tema: Fukt

Påmelding:  Det er elektronisk bindande påmelding innan 23.03.2021.  Påmeldingsskjema vil du fram til då finne lenger ned på denne sida.  Spørsmål knytt til påmeldinga di rettast på epost til fmmrkurs@statsforvalteren.no eller på telefon 71 25 85 05.

Lenke til webinaret vert sendt ut etter at påmeldingsfristen har gått ut.

Stadfesting:  Du vil automatisk motta ei stadfesting direkte på din epost når påmeldinga er gjort.  Om du ikkje mottek slik stadfesting, er du ikkje blitt registrert som deltakar.  Sjekk om du har fylt ut alle felt.

Dato:
30. mars 2021 10.00 - 11.30
Sted:
Microsoft Teams
Arrangør:
Tredriveren ved Statsforvalteren i Møre og Romsdal
Målgruppe:
Prosjektledere for byggeprosjekter, ledere for utbygging/eiendom/kommunalteknikk, rådmenn og politikere, øvrige administrative representanter som er involvert i vedtaks- og innkjøps-/investeringsprosesser i kommunene og byggforvaltar