Samling i nettverket for bærekraftige bygg

Dato:
30. november 2021 09.30 - 15.00
Sted:
Molde fjordstuer
Arrangør:
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal
Målgruppe:
Se invitasjonsteksten til venstre

Forleng levetiden til bygg - bærekraftig rehabilitering

Publisert 08.10.2021

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal inviterer til samling i nettverket for bærekraftige bygg, om rehabilitering av bygg.

Den er rettet både mot kommuner og næringsliv som har interesse for en bærekraftig måte å forbedre formålsbyggene våre på.

Tid: 30. november kl 9.30 - 15.00

Sted: Molde fjordstuer

De fleste av morgendagens bygg er allerede bygget – men de er ikke alltid i tråd med nye behov. Hvordan gå frem når man vurderer å bygge nytt eller rehabilitere? Hvilke vurderinger bør man gjøre for å velge en bærekraftig løsning når det gjelder materialer, energisystemer og anleggsplassen? Også bygg må inn i den sirkulære økonomien og kan vi akkurat som EU få til en rehabiliteringsbølge? 

Blant annet skal Bengt Michalsen, BGM Arkitekter, ta opp spørsmål som: Rehabilitere eller rive? Hvordan vurdere om det er nytt eller rehabilitert som gir det beste bygget for brukerne, samfunnet og eieren på kort og lang sikt?

Målgruppe: Kommuner, offentlige byggherrer, Prosjektledere for byggeprosjekter, ledere for utbygging/eiendom/kommunalteknikk, rådmenn og politikere, øvrige administrative representanter som er involvert i vedtaks- og innkjøps-/investeringsprosesser i kommunene, samt næringsliv som har interesse for en bærekraftig måte å forbedre formålsbyggene våre på.

Kostnad: Samlingen er gratis.

Påmelding:  Det er elektronisk bindende påmelding innen 12. november 2021.  Påmeldingsskjema vil du fram til da finne lenger ned på denne siden.  Spørsmål knyttet til påmeldingen din rettes på epost til sfmrkurs@statsforvalteren.no eller på telefon 71 25 85 05 / 71 25 85 11.

Bekreftelse:  Du vil automatisk motta en bekreftelse direkte på din epost når påmeldingen er gjort.  Om du ikkje mottar slik bekreftelse, er du ikke blitt registrert som deltaker.  Sjekk om du har fylt ut alle felt.

Dato:
30. november 2021 09.30 - 15.00
Sted:
Molde fjordstuer
Arrangør:
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal
Målgruppe:
Se invitasjonsteksten til venstre