Nytilsette i barneverntenesta i kommunane i Møre og Romsdal

Dato:
5. oktober 2021 10.30 - 7. oktober 2021 15.00
Sted:
Hustadvika gjestegård
Arrangør:
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal
Målgruppe:
Nytilsette i kommunal barnevernteneste, tilsett iløpet av dei siste to åra

Invitasjon til kurs for nytilsette i barneverntenesta i kommunane i Møre og Romsdal

Publisert 02.07.2021

Statsforvaltaren i møre og Romsdal inviterer nytilsette i barneverntenesta i kommunane til opplæring

Tid: 5.-7. oktober 2021

Stad: Hustadvika gjestegård

Målgruppe: Kurset er retta mot dei som er nytilsette innanfor den kommunale barneverntenesta dei to siste åra.

Kostnad: Statsforvaltaren dekker kurs- og opphaldsutgifter. Reiseutgifter dekkes av den enkelte barnevernteneste.

Påmelding: Det er elektronisk bindande påmelding innan 5. september 2021. Påmeldingsskjema vil du fram til då finne lenger ned på denne sida. Spørsmål knytt til påmeldinga di rettast på epost til sfmrkurs@statsforvalteren.no eller på telefon 71 25 85 05 / 71 25 85 11.

Stadfesting: Du vil automatisk motta ei stadfesting direkte på din epost når påmeldinga er gjort. Om du ikkje mottek slik stadfesting, er du ikkje blitt registrert som deltakar. Sjekk om du har fylt ut alle felt.

Dato:
5. oktober 2021 10.30 - 7. oktober 2021 15.00
Sted:
Hustadvika gjestegård
Arrangør:
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal
Målgruppe:
Nytilsette i kommunal barnevernteneste, tilsett iløpet av dei siste to åra