Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Statsforvalteren.

Vis mer


03.03.2020

KORONAVIRUSET – COVID-19 – LENKER TIL OPPDATERT INFORMASJON

Følg med på oppdatert informasjon på lenkene nedenfor.
Les mer her >

27.01.2021

Dagny Herlofson Hansens legat for fysisk handicappede bosatt i kommuner i tidligere Aust-Agder fylke

Frist for å søke om midler fra legatet er den 26. februar 2021


19.01.2021

Fagdag for spesialister innen økonomisk rådgivning i kommunene

Statsforvalteren i Oslo og Viken, i samarbeid med Statsforvalteren i Agder, Vestfold og Telemark, og Innlandet, inviterer til fagdag for økonomiske rådgivere i regionene.


15.01.2021

Tilskudd på helse, omsorg og sosialtjenestefeltet 2021

Statsforvalteren i Agder inviterte til webinar 14. januar for å informere om tilskudd som kommunene kan søke på i 2021.


12.01.2021

Regional boligsosial konferanse 25. og 26. november 2020

Fylkesmennene i Agder, Vestfold og Telemark og Husbanken gjennomførte sin årlige boligsosiale konferanse som webinar i 2020.


04.01.2021

Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret

Arbeids- og velferdsdirektoratet har lyst ut tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontoret for 2021

Søknadsfrist 1. februar 2021


23.12.2020

Veiledende retningslinjer for økonomisk stønad gjeldende fra 01.01.2021

Arbeids- og sosialdepartementet har justert veiledende retningslinjer for økonomisk stønad til livsopphold - endringene trer i kraft fra 1. januar 2021


23.12.2020

Vergemålsenheten har redusert tilgjengelighet i desember 2020

På grunn av flytting til nye kontorlokaler i Arendal, vil det i store deler av desember 2020 ikke være mulighet for uanmeldt oppmøte på Fylkesmannens kontorer verken i Kristiansand eller Arendal. 


22.12.2020

Fagsamling - Informasjon om tilskudd for kommunale helse-, omsorg-, og sosiale tjenester

Statsforvalteren i Agder inviterer til webinar hvor vi vil informere om aktuelle tilskudd for kommunale helse-, omsorg-, og sosiale tjenester for 2021.


18.12.2020

Hvem kan barn og unge henvende seg til hvis de trenger hjelp i julen?

Statsforvalteren i Agder anbefaler alle som jobber med barn og unge om å opplyse om hvilke hjelpetilbud som er åpne gjennom jul og nyttår. 


Flere nyheter Få nyhetsvarsel