Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Statsforvalteren.

Vis mer


03.03.2020

KORONAVIRUSET – COVID-19 – LENKER TIL OPPDATERT INFORMASJON

Følg med på oppdatert informasjon på lenkene nedenfor.
Les mer her >

21.10.2021, Endret 21.10.2021

Statsforvalteren i Agder søker lege som fast medlem for Kontrollkommisjonen for DPS Agder, Vestfylket fra 01.01.2022.

Avhengig av søkere kan det bli ledig verv som vara for legekyndig medlem fra samme tidspunkt.


06.10.2021

Fag- og erfaringskonferansen 2021

Statsforvalteren i Agder i samarbeid med Praxis Sør ønsker velkommen til Fag- og erfaringskonferansen 2021.


04.10.2021

KOMMUNELEGEMØTE 3.- 4.NOVEMBER 2021 – STRAND HOTEL FEVIK

Velkommen til kommunelegemøte 2021 – påmeldingen er åpnet og fristen er 15.OKTOBER


24.09.2021

Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap

Regjeringen har besluttet at Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap lørdag 25. september klokken 16.00.


23.09.2021

Kurs i offentlig helsearbeid for turnuskandidater i fysioterapi

Statsforvalteren i Agder og Vestfold og Telemark inviterer turnuskandidater i de to fylkene til turnuskurs torsdag 14.10.2021.

Kurset er obligatorisk og arrangeres på Tyholmen hotell i Arendal.


15.09.2021

Arendalsuka - Inn på tunet

Arendalsuka er over for denne gangen, men inntrykkene varer.


08.09.2021

Kurs i motiverende intervju

Motiverende intervju (MI), også kalt motiverende samtale, er en effektiv og empatisk metode for samtaler om endring, motivasjon og mestring


01.09.2021

Ekstrautlysning -Tilskudd kommunalt rusarbeid 2021

Søknadsfrist er 1. oktober 2021


31.08.2021

Endring i statlig veiledende retningslinjer for Sosialhjelp

Veiledende sosialhjelpssats for barn i alderen 0-5 år er økt like mye som barnetrygden for barn i samme alder.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel