Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Statsforvalteren.

Vis mer


03.03.2020

KORONAVIRUSET – COVID-19 – LENKER TIL OPPDATERT INFORMASJON

Følg med på oppdatert informasjon på lenkene nedenfor.
Les mer her >

13.07.2021

Inn på tunet-seminar under Arendalsuka

Demensomsorg på gård er tema for frokostseminar 17. august.


02.07.2021

Servering av alkohol kun til sittende gjester på konserter og festivaler i sommer

På arrangementer i sommer,  for eksempel konserter, må arrangøren sørge for faste tilviste sitteplasser til publikum hvis de skal serveres alkohol. Stående publikum får ikke servering


30.06.2021

Ny nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken (2021-2024) skal bidra til å bedre vanskeligstiltes situasjon på boligmarkedet.

Statsforvalterne i Telemark /Vestfold og Agder har sammen med Husbanken region Sør etablert Regional Arena.


30.06.2021

Digitale Boligsosial konferanser i sør

Årets tema er den nye strategien for sosial boligpolitikk «Alle trenger et trygt hjem».


25.06.2021

Ungdom engasjerer seg – men vi blir ikke alltid hørt!

I alle kommuner er det ungdomsråd. Ungdomsrådene har rett til å uttale seg i saker som gjelder ungdom. I ungdomsrådet er de de unge som har den sterke stemmen – og de voksne skal lytte!


25.06.2021

Ungdom engasjerer seg – men vi blir ikke alltid hørt!

I alle kommuner er det ungdomsråd. Ungdomsrådene har rett til å uttale seg i saker som gjelder ungdom. I ungdomsrådet er de de unge som har den sterke stemmen – og de voksne skal lytte!


24.06.2021

Ungdom engasjerer seg – men vi blir ikke alltid hørt!

I alle kommuner er det ungdomsråd. Ungdomsrådene har rett til å uttale seg i saker som gjelder ungdom. I ungdomsrådet er de de unge som har den sterke stemmen – og de voksne skal lytte!


11.06.2021

Gina Elisabeth Lund utnevnt til ny statsforvalter i Agder

Lund ble utnevnt i Kongen i statsråd i dag. "Vi får med dette en kompetent og driftig statsforvalter, med et stort engasjement for Agder, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup."


01.06.2021

Lavinntektsfamilier er særlig utsatt på boligmarkedet

Antallet lavinntektsfamilier som bor trangt i leid bolig i Vestfold, Telemark og Agder, har økt fra 3628 i 2015 til 4633 i 2019- en økning på 1000


Flere nyheter Få nyhetsvarsel