03.03.2020

KORONAVIRUSET – COVID-19 – LENKER TIL OPPDATERT INFORMASJON

Følg med på oppdatert informasjon på lenkene nedenfor.
Les mer her >

12.05.2021

OBS! Utvidet svarfrist! SVAR INNEN 20. MAI. Er du adoptert og over 18 år? Vil du hjelpe nye adoptivfamilier til å få den hjelpen de trenger?

Bufdir har fått i oppdrag å utrede hvordan adopterte og familiene deres skal følges opp etter adopsjon. De ønsker derfor at adopterte over 18 år forteller oss hvilke behov for hjelp og støtte de har hatt i ulike faser av livet. Undersøkelsen er helt anonym. Frist 20. mai. 


11.05.2021

Barnevernsreformen iverksettes i kommunene i januar 2022

4. mai gjennomførte Statsforvalteren i Agder oppvekstmøte der temaet var barnevernsreformen og at iverksettelsen av denne i kommunene fra og med  januar 2022. Dette er en reform der samhandling utover barnevernstjenesten er en viktig forutsetning for å lykkes.


11.05.2021

Vi minner om at kompetansepakkene om fagfornyelsen fortsatt er tilgjengelige for alle skolene i Agder

Statsforvalteren inngikk i 2020 et samarbeid med Universitetet i Agder og Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger om å utarbeide kompetansepakker som støtte ved implementering av fagfornyelsen.


06.05.2021

Plukkeaksjon stillehavsøsters 2021 – tjen inntil 20 000 kr

Vi organiserer også i år dugnad for å plukke stillehavsøsters, i Tvedestrand, Kristiansand og Lindesnes. 


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Følg oss på sosiale medier