Nye næringar på garden


Publisert 14.05.2019

Mat for eldre er meir enn godt

Målet med kvalitetsreforma "Leve hele livet" er eit meir aldersvenleg Noreg, og i det ligg det blant anna å motivere til matglede og betre matomsorg.


Publisert 10.05.2019

Ho utfordrar det kjende

Astrid Brommeland er næringsutviklar hos Fylkesmannen og jobbar til dagleg i Suldal kommune. Bondevennen har laga ein innsiktsfull reportasje om Astrid og hennar etablerarar.


Publisert 10.05.2019

Stor interesse for "Mat og eldre"

Programmet er spekket med gode, faglege innlegg, og det er stas at statsrådane Olaug Bollestad og Sylvi Listhaug har meldt at dei kjem. Eit meir aldersvenleg Noreg er noko som begge to er særs oppteken av.

 


Publisert 07.05.2019

Optimistar på Indre Evja i Sokndal

Gunvor og Gaute Urdal frå Indre Evja i Sokndal driv med mangesysleri, og har gjort ein stor innsats for å bygga opp driftsgrunnlaget basert på ressursane på garden. Større optimistar skal du leite lenge etter.


Publisert 18.03.2019

Landbruket sin heiderspris til Anita Øvregård

Landbruket i Rogaland sin heiderspris for 2018 blei i dag delt ut til bonde Anita Øvregård frå Vindafjord. 


Publisert 18.03.2019

Stor verdiskaping i landbruket i Rogaland!

At landbruket i Rogaland er ei av dei viktigaste næringane i fylket blir stadfesta i ny rapport, og held posisjonen sett i høve til andre næringar. Samla verdiskaping frå jordbruk, skogbruk, tilleggsnæring og den landbruksbaserte industrien som er avhengig av landbruket var 6,3 milliardar kr i 2017.


Publisert 12.03.2019

Invitasjon; MAD-konferansen

Forbrukarane vil ha meir lokalprodusert mat. På konferansen 29. april på Moi vil du få lære meir om kundefokus og salskanalar.  


Publisert 25.02.2019

Målet for 2019 er auke i bygging av fjøs med 15-30 mjølkekyr!

Vi har nå sendt oppdragsbrev om strategisk bruk av bedriftsretta investeringsmidlar i landbruket til Innovasjon Norge Rogaland. Rogaland er tildelt 47 millionar kroner. Også i 2019 er det særleg framheva at mjølkebruk med 15-30 kyr skal ha prioritet.


Publisert 31.01.2019

Lokalmat frå Lund i startgropa

Snautt 30 personar skapte god stemning og gode diskusjonar då dei var samla til matmøte på Moi. Dannar dei eit nettverk kan dei bli meir slagkraftige, og det vil sette Lund skikkeleg på matkartet.


Publisert 29.01.2019

Økologiske juletre er in

Det siste nye innan utstyr og teknikkar i juletreproduksjon vil bli vist fram under Norsk Juletremesse som startar i slutten av februar.