Miljø og klima

Oppdatert 10.05.2022

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Statsforvalteren skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer

Kontakt oss

Direktør miljøavdelingen:
Grethe Helgås
Telefon 33 37 23 09

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

17.08.2022

Tillatelse til opprydding av forurenset grunn på Møringa i Horten kommune

Forsvarsbygg har fått tillatelse til opprydding av 15 000 m2 forurenset grunn på Møringa i Horten kommune. Området skal ryddes for forurensning slik at det kan benyttes som tur/friområde tilrettelagt for bading.


08.08.2022

Eremitten holder koken!

- Dette var kjempegøy, utbryter direktør på miljøavdelingen Grethe Helgås da hun torsdag 4. august fikk holde en eremittbille på Tønsberg kirkegård.


05.08.2022

Tillatelse til utslipp fra anleggsfase – E18 mellom Lanner og Kjørholt i Porsgrunn

Nye Veier AS har fått tillatelse etter forurensingsloven til utslipp til vann fra anleggsfase i forbindelse med bygging av E18 mellom Lanner – Kjørholt.


03.08.2022

Hubro "Bubo bubo" er vår største ugle

I den siste utgaven av Norsk Rødliste fra 2021, er hubroen oppført som sterkt truet. 


02.08.2022

Søknad om mudring og utfylling i Elgsjø i Notodden

Statens vegvesen søker om tillatelse etter forurensnings-regelverket til å mudre og fylle ut ved Tovstul bru i Elgsjø i Notodden kommune.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Ved akutt forureining, ring 110!

Statsforvaltaren si miljøavdeling gir faglege råd til Kystverket og kommunane om korleis dei skal ta vare på naturen i den akutte situasjonen.

Statsforvaltaren sine oppgåver ved akutt forureining.