Miljø og klima

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer

Kontakt oss

Direktør miljøavdelingen:
Elisabet Rui
Telefon 33 37 11 78

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding 


11.06.2021

Rydda vekk tvil om vannscooterforbod i Færder nasjonalpark

No har domstolane rydda bort juridisk tvil om vannscooterforbodet i nasjonalparken.


11.06.2021

Løyve til mudring – Valleveien i Bamble

Ein privatperson har fått løyve til å mudre for å auke seglingsdyp ved privat brygge.


11.06.2021

Kartlegging av naturtypar 2021

På vegne av Miljødirektoratet vil det sommaren og høsten 2021 bli gjennomført kartlegging av naturtypar i fylket. Kartlegginga er ei langsiktig, nasjonal satsning om å bedre kunnskapsgrunnlaget om norsk natur.


09.06.2021

Førehandsvarsel - Søknad om peling ved Klosterøya i Skien

Føremålet med tiltaket er ny promenade langs Tømmerkai og etablering av båtslipp.


04.06.2021

Høyring av verneplan for skog på Statskog SF sine eigedommar

Område det gjeld er utvidelse av Midtstrondbekken naturreservat i Tinn og to alternativer for naturreservat ved Bjønntjenn og Korsvann i Drangedal. 


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Ved akutt forureining, ring 110!

Statsforvaltaren si miljøavdeling gir faglege råd til Kystverket og kommunane om korleis dei skal ta vare på naturen i den akutte situasjonen.

Statsforvaltaren sine oppgåver ved akutt forureining.