Miljø og klima

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer

Kontakt oss

Fungerende direktør miljøavdelingen:
Grethe Helgås
Telefon 33 37 23 09

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding 


17.09.2021

IRMAT AS søker om endring av løyve etter forureiningsregelverket for anlegget på Goasholtmyra i Notodden

Dei søker om å utvide arealet til deponiet og mengder avfall inn på anlegget som skal sorterast og mellomlagrast.


16.09.2021

Sjøfugljakta startar 1. oktober

Her finn du kart som viser kor du har lov til å jakte i Vestfold og Telemark.


06.09.2021

Alle kan rydde ei strand eller ein sti

Hold Norge Rent inviterer til ein ny runde med nasjonal ryddedugnad  11-19 september. Målet er å engasjer frivillige til å rydde naturen for søppel.


30.08.2021

Løyve til mottak av kasserte fritidsbåtar – Franzefoss Gjenvinning AS - Taranrød

Statsforvaltaren har gjeve Franzefoss Gjenvinning AS avd. Taranrød i Tønsberg løyve etter forureiningslova til mottak og behandling av kasserte fritidsbåtar.


30.08.2021

Løyve til tiltak i forureina grunn i Notodden kommune

Statsforvaltaren har gjeve Vannfronten Eiendom AS løyve etter forureiningslova til tiltak i forureina grunn på Jernverkstomta i Notodden kommune.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Ved akutt forureining, ring 110!

Statsforvaltaren si miljøavdeling gir faglege råd til Kystverket og kommunane om korleis dei skal ta vare på naturen i den akutte situasjonen.

Statsforvaltaren sine oppgåver ved akutt forureining.