Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Miljø og klima

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer

Statsforvaltaren sine oppgåver ved aktutt forureining


05.03.2021

Vannforvaltningsplan for Vestfold og Telemark 2022-2027

Utkast til nye plandokument er lagt ut til høyring med frist 31. mai 2021. I samband med dette arrangerer Vannregion Vestfold og Telemark møter og webinarar.


04.03.2021

Vellukka gjenbruk av Statsforvaltarens møblar

I løpet av dei siste månadene har Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark gitt bort mange møblar frå sine gamle lokale. 


03.03.2021

Framleis risikonivå 2

Kommunane melder om stabile smittetall frå uke 7 til 8 med unntak av stigande smitte i Tønsberg, Færder og Notodden og synkande smitte i Holmestrand, Vinje og Larvik kommunar.


25.02.2021

Førehandsvarsling - Utbetring av veg Kjønnesvikvatn i Tokke

Vestfold og Telemark fylkeskommune har søkt om løyve etter forureiningsregelverket til å fylle ut og mudre, ved Voilen og Ullsteinskredene i Tokke.


23.02.2021

Nok ei veke med risikonivå 2

Me har stabile smittetal frå veke 6 til veke 7 i alle kommunane med unntak av Sandefjord, Larvik, Notodden, Horten og Skien. Desse kommunane melder om stigande smitte.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel